Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Όσα είπε ο στρατηγός Φράγκος στην αθηναϊκή λέσχη για: νέο κόμμα βασιλιά-Τουρκία
Newspaper website Website
Recognized text:
“97ἄ"”κ
Ε α Ε ΠΜ Ο “Θ Ρ Η > ΧΧ:ἶ:Μκἐ ι
Υ Ι Ξ ' ' “ 2? Ι
 ΙΜ. 7 Λκ
ἑ :1: Ο τα Η  Ύ ω  η  ακἶΔΔἴ 1
15 ΦΕΒΡΟΥΛΡ|ΟΥ έαν/“7 “α ἐμὲ > έ Κ“ΐ_Γ^ = #·`·“ω ζ “ Ἡ* Π
2018 Η έ 3· :` ΜΜΜ-7
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(ῖ0500) 3900
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
¦ . ·`. · -_- _ ·;ἑ.- 4- Δ _ ή '
· “ 'ι Ϊ? - Α Υ 'κα ·,.ι>> ` Η ¦
λ - ' ὁ. ·.η ,ήν ,ω :.__:,¦ _; ._ τ ¦
α · ω-4 -ω.."·~ .···. Δ
· , “η κ ._ .· .| `.. Ρ 4 - Π ιη _
:ή γ _ Π( | ' 4
. › α 1 _ ~>ἰ_¦Ή ·
, ν ί Π Ι 4 Η |
- · > - Σ· [ζ _ Ι ›
- “ · · Ι · . · # “
Ι Η χ ¦||· 7 7” 7 Γ Ι '
1 . γ γ _
. ¦ ' ,
Ι ?ν 5" Π· Δ
η έ ' :μ Υ α ε
› αι. Ά ` `
α_7 , . Γρ; _¦ ι ι
· ' . Ν μ
ο 7- .;Ἡ:.. α Μ
· ὰ Σ” Π _ έέ 7η -` .
ε ¦4ῖ 9;; η ' _ _
 ` ο  
ΕΝΩπΗ ΣγΡιΑΞΕκιΝΗΣΕο 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΠροΦΗΤΕιΩΝ
ΜΕΤΜΤογρκιΑΣ - ΜΑΣ
ΑΗΘ|·|Σ ΕΠ|ΘΕΣ|·| |
ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟ|ν|Α|ΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΟΥΤ|Ν!
Κ|ΝΔΥΝΟΣ έ η . _- 
&ΓἔΝΞΜἐ  "Πατριωτική |ερή Εθνική Συμμαχία"
ΔΥΝΑΜΗΣ “ = για... Καρατζαφέρη- Νικολόπουλο