Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι γλυτώνουν τη σύνταξη στα 67
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|'|ΑΓΚΟΣΜ|Ο ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤδΧΡΟΝΟ ΜΑΝΩΛΗ κΑΡΑΑΗ ΣΤΟ ΕΠ' κοΝΤΩ
 γ Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.818 - Τιμη 1,30 € - νννννν.ε-τγμσ5.:σΜ
ι;__.  5 κΑτι-ιΓοΡιΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
50 ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ
<ΡΥΒΕ|› ΟΤΕ|ΡΑΟ ΤΗΣ'
Π ως)! Με
γΠιτωνσυν
  έ  τη σύνταξη
Π ρσσΦ υγ· '(6 στα Τι:ιιΕ:ααα:ι:ε:τ
ασφαλισμένους στα βαρέα
" " ,
. . . Ο' ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΤΡΟ|'|ΕΣ στα ορια
 τ Ε ε ηλικίας των δημοσίων υι·ιαλλήλων
ν > - ι Τ γ
 Δ “` ΑησχαΡηΣη έως 9 χρόνια
Μ'“Μ ε ` ο νωρίτερα σε ΔΕΚΟ, τραι·ιεζες
· ΓΠ ιῖῖπ3ητ
Ο 3. του τωτἩΞΞΞ δεν υλοηοι- ΞΗῖΟΤΕΠ  ακόμη και σε
ήσει τις δρασεις, τότε η Ελλαδα κρουαζιερόηλοια, ενώ αι·ιαιτουν
θα οδηγηθεί εκτός Σένγκεν ταχυρρυθμα μαθήματα τουρκι
κών στους συνοροφυλακες! , ι Α"Α#ΗήβἩ"ἔΒἔἑ| 
ΣΤ.ΉΜΞἩ για . · . . . .
ταυτοησίηση, ηλαστό διαβατή- ΗΜ” Ι τ) Ο] η κατασταση ΔΕΚΟ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ρια και κλείνουν τα συνορα σε στη Συρια. Γιατί η Τουρκία Μ ί
«μη Πρόσφυγες» βομβαρδίζει τους Κούρδους ὐΜωῖωἑ“
Η ΛΥ:ΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛ|ΜΛΚΛΣ ΦθΡΟΥ ΠΑ Ε|Σ0ΔΗΜΛΤΑ ΑΝΤ ΤΩΝ 22 000€ 
- · 8-9
.η 7· -?~-“ ε 7 _ ___ρεἐ.
Δ' ΕΣΧ|ΣΑΝ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ
Ι Ι | . 22 ΟΠΛΑ κΑι Ι  - Ι
Χωρις τεῆος τα μαλακα 240000 ΣΦ Θρηνος στις κηδειες
και η οργή των αγροτών Π ο το των ηρώων αξιωματικών
› Σελ. 9 Τ › Σελ. 3ο
Τ| ΑΠΟΚΑΛΥ|'|ΤΕ| ΝΤΟ|(|ΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΒΡΩ · ΣΕΛ. 32
ΣΤΟ ΦΩΣ ΕΡΩΤικΗ ΑΑΛΗΑΟΓΡΑΦ|Α ΤΟΥ ΠΑΠΑ |ΩΑΝΝΗ-ΠΑΥΑΟΥ ΜΕ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα