Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με ΤΟΝ ΑΕΡΑ '-'  ΑΣΤΑΜΑΤΝΤ°Σ
οσο Β κ Η ' 
Ί ! Ί ! γ “ ` ι ¦ Πέρασε από τα Τρίκαλα και έκανε το 4Χ4
Το Δ  4 · ι* ' Με αμυνα «ατσάλι» και
' Με κεφαλιέε των |ντςί8π, Κυβελί8π · κορυφα|°“5 (Μακ (22 "°)·
(και πλασέ του Καλογέρπ) οι «κίτρινοι» 7 ' ὁ: ΜΗΚΝ'λ (21 π)
πήραν την 17η νίκη τουε ' Πρίφτήε: Παιξαμε ωραίο μπασκετ
' Παπανώταε: Αξιοε πρωταθλπτήε ο Αρπε ὶ
¦ "τι
=' ”ἩΞΊΞ
"Σ ΤΡ|ΚΑΛΑ · ΑΡΗΣ
' ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠ. · ΑΡ
 ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕ|Σ ΔΕΝ ΟΕΛΕ| ΝΑ |'||ΑΣΕ| ΣΤΑ ΧΕΡ|Α ΤΟΥ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡ|ΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 |ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0967 Τ|ΜΗ: 1,30 θ
|ΚΑΝΟ|'|Ο|ΗΣΗ ΚΟΝΤΟΝΗ Γ|Α ΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΚΑ| ΜΗΝΥΜΑ |ΒΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΤΡΕΞΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ
και «Σόφω γνώρισε «σκληρή» ήττα
' κίνδυνοε να μείνει και εκτόε εξαδα5
 ΣΜΣ-Μ Μ
Τ' · Ι
· / Μ . Ή
Δ ν - Ν η 7 7
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΒΕΡΟ|Α Ο-Ο
ΠΑΝΘΡΑΚ|ΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝ|ΑΣ 0-2
ΣΤ|ΒΟΣ | ΕΤ" ΚΟΝΤΩ ·· Σελ49
ΜΟΜ'Ο ΡΕΚΟΡ ' έ Ι
ΗΡΑΚΛΗΣ
οκΜωεετοπιιΜ ο ι_ 7 _  .Ι ο
α Με 553 ΜΜΜ Μα χ . αι Ρομανο
' Τσοντορ: ο σε αγώναε
ΕΠΣ" ΚΑ| Τον πρώτο σε δύσκολα στιγμή Π |ντςόγλοσ-Μποσκοσβαλαε:
Ι 7 τ ~Ι› Ι
ΒΟΡΕ|Α ΕΜ λ°γ° ° ΠΑΟΚ ` - ΓΚ“Ρ°'“= ΕΨ“ε“ Π“'ΚἙε$, Ολα θα κριθούν στο παθοε
(Μάς ων Τ°"μ"° αλλά με αγνόπσαν ή
Φωτορεήορταζ
Δηλώσει5 ε - _; “
Παρασκήνιο ' :γω · ι
Παιδικό Με γομχοε Κοάνηε
Ρ · να», ή' ·
Πρωταθλήματα η^Ε-"°Ψω“ ·
τα, έ
Σελ2ἴ3ἔἔὲ6'
 Ο ΚΩΣΤΗΣ ΡΑΠΤΟ|'|ΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΗ Γ|Α ΤΟ ΝΤΕΡΜΠ| ΚΑ| ΑΝΑΛΥΕ| ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΤ||'|ΑΛΟΥΣ
Σ τ 7- ζ Σ χ 'Ο
Κοντα στην ομαδα ε
_η Π ·'
  ¦ οΣαββίδη5 Μ
τα Ο α τι ΛΑ ο ·
έ 'Τ α ΜΜ“ΜΜμ.Μψ ΑΝΕΓκΕΦΜ0| ιιι·οειιΑοιιεΑΝ
η Νέα “Με Με» ΜΜΜ και ΝΑ χαλαω" τιι ι·ιοι··ι·ιι επι ικΡΑ
Με τι-ι Μετιιοεεοιιτ τρωω ΜΜΜ
ἔκ ἰέσει5 στον ` ' 4 Χ 4 σελίδε5 Που θε5 και ΤΑ ΕΠΕ|ΣοΔ|Α: .
Χ ι ιωτικό τομέα και Β | ' ' Ή | σε ί°κων ΘΑ ΔΩΣΩ ΕΝΑ ;
¦ _.._ι / ἐ/“___ι Σ; α! βρ ΕΦΗ Σελ' ,491
ΒΧ οι θέσει5 δημοσίου αυτοί Που θε5!!!