Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το βρώμικο παιχνίδι του ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ζ Ο ||"|'|| '|| | '|||'|"""'||||'
Ν|ΚΟΛΛΟΣ
ΤΣΕΛΕΜΕΝῖΕΣ
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΤΟ Β|ΒΛ|Ο
ΨΛΡ|ΑθΛΛΛΣΣιΝΛ 
ΣκΛΗΡΟ ΠΛΖΑΡ|
ΜΕ ΤΟΥΣ θΕΣΜΟΥΣ
'ΜΜ ΜΜΜ
'Μ ΜΜΜ"
ΑΜΙ Μ ΜΜΜ
ΤΩΝ ΜΜΜ 
 ιιιι έ 
ειι··πΜῦ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΝΤΟΡΛΣ ΜΠΑκοΠΑΝΝΗ
ιο "ΡΒΣΦΥΤ|ΚΒ ΜΒΝΕ'
'Μ ΜΑΛΜΕ' Η" ΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ΗπράπητράπεζααΜνΕΜάδα
ΤΗΣ ΚΥΡ|Α|(ΗΣ Τ4/Π2/ΤΞ
ΤΟ ΠΑΡΑΣκΗΝ·ο ΣΕ ΑΘΗΝΑ. ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΑ' ογΔΣιΓκΤοΝ
Τ° βρώμικο  
Παιχνιδι ι·  έ!
Τα στιγμή Που οι ΕυρωΠαίοι δείχνουν
συναινετική διάθεσΠ, το Ταμείο βάζει στο
τραπέζι 40 Μνημόνιο! Πώε οργανώνει
τον άμυνά Με η κυβέρνΠσΠ »4, Β
Ϊ ΗΟΜΕ
ΣΗΜΕΡΑ 
ΒΛ'|'ΜΛΝ
Ο ΣΚΟΤΕ|ΝΟΣ
|ΠΠΟΤΗΣ
ΚΡΥΒΕ| Η ΝΕΑ ΕΠ|θΕΣΗ ΤΟΜΣΕΝ
το«ΜΑγΡο κοζ 
Με κιΝΑΡον ·
Π' ΚΠΜΛΝΤΒΣ
ΤΟΥ ΜΜΜ
ΠΕΡ|ΤΡΜΦΠΥΝἑ|ίΣ
ΤΜ" "Μ
» 2Π·2ι
ΑΠΟ 'ΜΠ|ΖΑ
ΜΕΧΡ| ΤΟΝΟ
Β' ΕΛΛΗΝΕΣ
'ΜΝΗΜΗ
ΤΟΝ ΜΜΜ" ' ·
Η εντυΠωοιακά
Μαρία
Αντωνά
και τέσσεριε
ακόμα ουνά·
δελφοί Με
βάζουν «φωΤιά»
Μα αεςκε των
Πιο φαμιαμένων
κλαμα »70-71
Η "ΡΜΤΒ"Μ|ΜΡ0 ιο ΜΗΝΗΜΑ
"ΡΠΜ|ἩΜΣΤ"Σ ΣΤ" ΜΜΜ"
ΑνθρωΠοε εμΠισιοούνΠε Του Πρώην βουλευΜ Με
Χρυοήε Αυνάε ήταν ο «εξοργιαμἑνοε αγρόΜε» Που
βανδάλισε ΠεριΠολικό Με ΕΛΑΣ. με άλλα δύο άΤομα Μν
Περασμένα Παρασκευή. » :κι