Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ξαναγράφουν το Μνημόνιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ε- οεΑτπκεΣ
 Αυτή ι ΠΑΡΑΣΤΑΣΕ|Σ
ι την Κυριακή `; 
 το ΒΗΜΑ '
 Ξ `- εισιτΠριο·
 ΜΡ”. στην ΈΤμΠ
 και ΜΜΜ κι ΤΟΟ ενοε
ζ ενΠΜρω0Ἡ ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ
ΤΟ ΒΗΜ
Μ Δ Μ"Μ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Η. 'Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ" '. ΜΜΜ
ΤΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ
Ειοε ιδρυσεωε 1922
Ειοε 959 - Αριθ. 18440
Μ Μ ΜΥΜΥ Μ·
ιιΖ· Μισο. Μία Αυξεντίου οσίω
Ανατολή 07.17 - Δαση 18.02. Σελήνη 5 ημερών
© το ΒΗΜΑ
Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Λαμπρακη ΑΕ.
ΑΙ πληρη
κεντρικό γραφεία: Μααλακοποόλου 80. Αθηνα 115 28
Ό 211 365.7000. Μπρικ τονιπιε@αο|ηει.9
ιπτετπει: ΜρΜ/Μ.ιονιΜ8.σ
ΔΝΤ και Βρυξελλεε μαε ετοιμόΖουν νέο, ακόμη Πιο στενό κοστοὑμι
Ξονογρόφουν το Μνημόνιο
'ν Η Ελλάδα και παλι στο κόκκινο Αγρότες και ειιαγγελματίες στους δρόμους· Η κυβέρνηση Παραπαίει ενώ οι δανειστές σχεδιαζουν ερήμην μας μείωση συντάξεων έναντι ρύθμισης του χρέους
ω . ~· ·< : >Λ ι' ια. τμ . . ι ν γ ρ · ,_ ,4 ή ι ·__ Ν
0ΑΛΕΞΗΣ
ΕΙΝΑΙ
Π0ΝΗΡ0Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ
ο ·ἴ τ τω; :ὅ “ τ τη ;ο “Μ ή ` - - ο βίος και η πο' “Ο Ξ Ι ν ὰ 'Ο ' ' “ “' “ " _ κ! λιτεἱα της κυΜε ένα διήμερο συλλαλητήριο στο κεντρο της Αθήνας, που σημαδειἄτηκε από τις αψιμαχίες με τα ΜΑΤ και την παρουσία Κρητικών με κατασὐνες, οι αγρότες δια· βερνήσεως Τσίπρα
- Κομμένου συνεχίζονται με αργα
βήματα - αλλα στα·
θερα και αποφασιστικό! Μέσα σε
έναν χρόνο έχουν
δήλωσαν την αντίθεσή τους στα κυβερνητικό μέτρα. Επιμένουν ότι θα ξαναγυρίσουν στα μπλόκο αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει το Ασφαλιστικό. ΣΕΛ|ΔΕΣ Α4. Αθ
Γ|ΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
ΣΥΝΕΜΗ
το ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕ|Ο ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜετΑρον ΜΑΞ|ΜΟΥ
Ο μεγόλοε πόλεμοε για τον ελεγχο Με Τν
φορέσει να εξορΟι μεθοδεύσεις, το παρασκήνιο και οι υποψήφιοι καναλόρχες του ΣΥΡΙΖΑ Των ΜΜΜ και
ΣελιΔεΣ Α12-14 ΣΜΜΜαΜΜ
αερίου-δέ ι Μιῇόνλῖῇῆἶ ἶεῇΜἶλΠἑῖεΜΤ '
Τι κρυβει ι «Δεν Μἑγω
τι επιχείρηση | πόνο ο
του ΝΑΤΟ β ανθρώπινο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
στο Αιγαίο Ξ πνευμα»
Σβετλάνα Αλεξίεβιτς,
Που τιμήθηκε με Νομπέλ
Λογοτεχνίας, περιγραφει στο
Ρόλο αναγνώρισης, ετιι- 
τήρησης και ελέγχου σε ¦
παρόνομα περασματα «εντός
«  του Αιγαίου» αναλαμβόνει το Ι Πσρὰθυρο «Βήμα» τις εμπειρίες από τις
Κλ . ι ΝΑΤΟ, όπως συμφώνησαν Ελ- ; . ι τρεις πατρίδες της. «Ολη μου
ωστΠ λάδα, Τουρκία και Γερμανία. σΤ0 Συμπαν Ι τη ζωή έγραφα ένα βιβλίο -την
' 1 ο ερώτημα είναι πόσο απσιε- · εγκυκλοπαίδεια του “κόκκινου
Π εφαρμογη. λεσματική θα είναι μια τέτοια η με το βαρυτιΚ0 ανθρώπου”, της “κόκκινης ου- Η πρώτη Μ στην Ελλάδα
τω συμφων|α8» επιχείρηση και τι είδους συ- κύματα τοπίας", αυτής της ζωής μου
γ νεργασία θα υπαρξει με τη ` ο' εμας την ελεγαν σοσιαλιΣΕΛ'ΔΕΣΑ8-9 Ριοπτεχ. ΣΕΛ|ΔΕΣΑ19-21 ι κακα. ΣΕΛΤΔΕΣ 4-5 σμό». Β|ΒΛ|Α.ΣΕΛ|ΔΕΣ 1-3