Πρωτοσέλιδο Real News: "Στα πρόθυρα έκρηξης η ελληνική κοινωνία"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πειτε ϊ
5Ο.ΟΟΟ€
Ι ΤΥΧΕΡΟ|
ΑΝΝΣΤε> 
κερδίζω;; από
νννννν.ιεε|.9ι
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
*ἶ*ΑποντιΞιτ
 στο Δημόσιο
= απαιτείπτροικσ
ΚΩΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑκΗΣ
«Δεν στοιΧΙιματιζω 
ότι ιι κυβερνιισιι ` η
θα Περασει τα τι! “
και θα καεισει
ιι αξιοΗόγιισιι»
ε ΣΕΛ. 22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ
. ' ΜΜΜ
 ς · ' -ΝΜω- Ν Μ
ί ο . . Μ  .. κτ τουι>Αττ 
ωνιιιι›ιιιιιι ά -.- ί' Ε ” ' 3 Η Σ Χ  “ἐιἶΞ
ιιωΜι·ωιι·Μ›τ Οι Ί)- ` . ` κ Ι - κ
ιιιιιι ι .
κωμική
Μ.2.2θΙΒ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 378
ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ·
4,25 Ε
ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
'Ι'Ι·ΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣ'ΙἙΣ
«Στα πρόθυρα
έκριιειι5
κοινωνία»
«ΟΙ θΥΣΙΕΣ του εῆῆήνικου
Μου είναι ήδη τεραστιε5
και π κοινωνία μπε Βρίσκεται
σε ανθρωπιστική κρίσπ»
ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ των
μνήμονιακὡν Προγραμμάτων
φέρουν μεγαππ ευθυνη και
εκείνοι οι οποίοι τα οχε6ίασαν»
«ΑΣ ΜΗ ΔΙΑΝθΗθΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. εντό8
ΕΕ. ή εκτόε (π.χ. Τουρκία), ότι ή ΜΜΜ
θα εκκωρήοει. με αφορμή την κρίσπ¦ έστω
και στο εῆαχιοτο την εθνική τπ5 κυριαρχία»
ΣΕΑ.4
ιΜΜω“
«Η Αστυνομία δεν είναι και
δεν Πρεπει να είναι καταΗύτιις
ιτοΗιτικὡν εξεΗιξεων»
`:' · Θ Μπαρτ
ΤΡΑΓΩΔ'Α
ΣΤΗΝ ΜΜΜ
., Ϊ: “ί να 
` ο χΑι>τιιτ τοκ
τογΡκικπΝ 
ΑπΑιτιιτΕοΝ ρ
Στο ΑιιΑιο  
Τα τεήευταία ή
δραπανα 
πεπτα πριν απο
τα συντριβή
του επικοπτὲρου