Πρωτοσέλιδο Αυγή: Κλείνουν άμεσα τα ανοιχτά μέτωπα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(@3 .
Η ΑΥΓΗ
Μ.ανεί.8τ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Η παρουσια του υπο
εδω να περιορίσει σε
ακατόσχετ8 ιιροσφυγιιι8
ρο8αιιότιινῖουριαα
Ω ΜΠΟΝ)!
αίρ|οιΜθαυε
_ ΗΜΜτης
Σένγκενδενλύνεττσ
ΜόΜΜΜ
Γαῆόιια ριτγματα
με το χαΠιιμέρα...
Ο  ...και Μ
Σύμφωνα με το Σύνταγμα
ιι αδειοδότηση τιιῆεσιιυκών
σταθμών απο τον υπουργό
Η ιιαιιπαίίισακιι αποσύνθεση
αγγπει τον καρδιό
πιο Ευρώιιιιε . .7
Κόνει5 σεξ; κανε τεστ!
Ο δ >
|||||||
|||'|||||||
0Ί5ί08
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12517
Μένουν αμεσα
τα ανοιχτα μετωιια
τρεις μεγόλες προκλήσεις: την αξιολόγηση, το ζητημα του χρέους
και το προσφυγικό. θα τα διαχειριστούμε όλα με τον πιο αποτελεσματικό και αποφασιστικό τρόπο.
Όταν τα μέτωπα αυτό κλείσουν -και θα κλείσουν σύντομα-, η Ελλόδα θα έχει γυρίσει σελίδα
ΤΙΜΗ:3€
Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της
χώρας απευθύνει ο Αλ. Τσίπρας με τη συνέντευξη του στην «Αυγό» της Κυριακός, διαλύοντας την ομίχλη που τεχνηέντως δημιουργούν
δυνόμεις εντός και εκτός της Ελλόδας για τις
πολιτικοοικονσμικές εξελίξεις.
Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η διαπραγμότευση με τους θεσμούς βρίσκεται «στο τέλος
της» και, αφού επισημαίνει ότι «η Ελλόδα δεν
είναι πλέον μόνη της», εκφρόζει τη βεβαιότητα
ότι «πολύ σύντομα» θα κλείσουν όλα τα κρίσιμα μέτωπα και θα «ανοίξει μια καινούργια
Ώς πότε
παλικάρια
τα ΜΝ επανω·
σελίδα». Διαμηνύει δε προς τους δανειστές,
και ειδικότερα ορισμένους κύκλους εντός συ·
τών, ότι «δεν έχει νόημα ολόκληρη η Ευρώπη
να καθυστερεί συζητώντας πόνω σε στόχους
που όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι ρεαλιστικοί».
Επαναδιατυπώνει ρητώς την κυβερνητική
«δέσμευση να μην υπόρξει καμία μείωση στις
συντόξεις», απευθύνει πρόσκληση στους αγρότες για «ουσιαστικό παραγωγικό συζητηση» και δηλώνει ότι το «παραλληλο πρόγραμμα» θα προχωρησει δίνοντας «λύσεις για δεκόδες χιλιόδες ανθρώπους», παρό τις απεγνω
σμένες προσπόθειες της αντιπολίτευσης να
το μπλοκόρει. Με αφορμη τη συζητηση για
τις τηλεοπτικές όδειες, ο Αλ. Τσίπρας σημειώνει ότι «η διαπλοκη και το παλιό κομματικό
σύστημα στην Ελλόδα έχουν ονοματεπώνυμο», ενώ για τον Κυρ. Μητσοτόκη τονίζει ότι
«θέλει να δώσει στη Ν .Δ. θατσερικές κατευθύνσεις». Τέλος, για το προσφυγικό επισημαίνει ότι «το κλειδί του προβληματος είναι να
μεταφερθεί το επίκεντρο της διαχείρισης
στην Τουρκία».
. ὶ'7.._ _
Η δύναμη τη5
ΠΡΑΓΜΑΤΙ, αν και είμαστε κ κ
στη χώρα μας, ζούμε στα στενό.   |   
Ωστόσο τα στενό της ζωης μας . · 51
προκαλούνται από δύο αφόρη- ο' "ΠΑ Μ"°°ν ε
τες παρέες: τους αντιπόλους δα- ων κωΜ"°"  ΚΟ' ΜΟΝΟΝ Μ : β
νειστές Ευρωπαίους και την ω" 'γυρω Μ  Μ "Μκῇ Ο Κωνσταντιν05 με: Ι
πανσπερμία μικρών και μεγό- ν" "ρ°ῇ°Μ  κ" Ξ ΔεοΠοἙΟΠοωῇο5  'γ
λων ολιγαρχών του παλαιού κα· Ξ Μ ν "σ"  6 , , ι ;
θεστώτος εντός. την επικραυισιι  ΑΜΒΡΜΜ υστερία  ια|χειρο5 |
_ ΣγΝΕχΗΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 Π Ασαντ · Ρώσων · 45 Ξ από δεξιό και [κονζόλες ο 19 Ξ Σπύρου ΛΟΟβΟΧΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα