Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ανοδικό rebound στο Χ.Α. με αμφίβολη συνέχεια







Recognized text:
Βια άσοι
στο ήιονεμηόριο
τροφίμων
Εφφέ “τν-'51ο φος "
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Διεύρυνση ζημιών
στα 8.27 όισ. στο
9μηνο για το ΤΧΣ
Από τη μείωση της αξίας
συμμετοχής στις 4 συστημικές
και τα γνεηεητε ω. 7
0ι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμπηό
αυτή την εβδομάσα
ΣΛΟΤ-'5
|Ν&ΟυΤ
Πώς επηρεάζουν
οι εκπογές
τις αγορές
Η περίπτωση των ΗΠΑ:
2ι εκήογικές αναμετρήσεις
και ο 58ιΡ
ΕΠΤΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
προσόοκίες για
ανάκαμψη των
εξαγωγών το 204 6
Πώς επέόρασαν το 204 5
σάρκα' οοηττοι5¦ μείωση
της τιμής πετρεηαίου
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
«Ανάσα» για
τις ευρωπαϊκές
μετοχές
Περιορίοτηκαν οι
εβδομαδιαίες ζημίες. χάρη σε
τράπεζες-ηετρέήαιο Στ χ ιτ“
Ο ΠιΝΔκεΣ
ο|κΟΝΟΜ|Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
κρινω Τ|ΣΠ·|ρ|Ο ΤΡΑΠΕΖ ΕΣ
Μ. 454.20
Οι Μικτές της εβδομάδας
ΓΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
Γενικός κλέφτης
.γ ·Μ ”-·` ._`
ι πρώτες συνεδριάσεις της επόμενης'εβδομάδας θα θα
Οθούνναδείξουνανταπρό
 ή σφατα ενδοσυνεδριακά χαμηλά μπορούν να αποτελέσουν "τοπικό πυθμένα' και να δώσουν μία αντίδραση που
θα διατηρηθεί περισσότερο από μία ημέρα. Τεχνικά, θεωρείται θετικό ότι ο
Γενικός Δείκτης έκλεισε το χθεσινό
"Βερ" στις 446,58 - 449¦37 μονάδες και
υπό προϋποθέσεις μπορεί να ελπίζει
σε κινηση προς τις 47' και σε ακρότη
Εφορμογή συστάσεων εντός τριών μηνών
ή έξοδο από τη Σέγκεν για όσο χρόνια τ ›.. ι· Ϊ
Λόγω της συρρίκνωσης της οικονομίας
κατά ι¦9% το γ' και οι τρίμηνο
προς την εηηασα 
ΔΕ|ΚΤΕΣ Ο
|Χ/ΤΕΤΟΧΟΝ 75 7(
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΠΒΒΠτοκὐρΜκο
Με-ὲέΜ““νἐἑ“ΕΑΒβΑΤ9:ἐέυΚΗ ὶἑ-1ἑἙΕετ9ΥΑτΌΥ .Με ξ
Κινηση Μετοχών· Εβδομάδας
.... 
...ΘΕΕ 72....
τα: 2ι
Ο' ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡ|ΑΣΕ|Σ ΟΑ ΔΕ'ΞΟΥΝ ΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ «ΤΟΠ||(Ο ΠΥθΜΕΝΑ»
ΑΝΟΔ'|(Ο ΚΕΒΟ"Ν|)
στα ΧΑ. με αμφίβσπη συνέχεια
Θετικό το κήείσιμο του «σερ». υ
πό προϋποθέσεις πιθανή κίνηση προς τις 474 μον.
ματεύσεων και αφετέρου του άρθρου
του Ραμ' ΤΠοΜ5εη του ΔΝΤ ¦ στο οποίο
καθιστά σαφή την ανάγκη νέων μέτρων - κυρίως στο ασφαλιστικό - ύφους 9 δισ. ευρώ έως το 2019 (4-5%
του ΑΕΠ). Μετά την ανακοίνωση των
στοιχείων για το ΑΕΠ τα οποία επιβεβαίωσαν ότι η οικονομία εισήλθε σε υφεσιακή τροχιά εξΘιξη που πιθανόν
να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που
θα επιτευχθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού του 2016, οι ρυθμοί ανό
τα προς τις 498,5 μονάδες, με πρώτη δού υποχώρησαν ελαφρώς με τογενιαντίσταση τις 455-460 μονάδες. κό δείκτη όμωςνασυντηρεί πάνω από
Από την αρχή της συνεδρίασης η αγο- τσ Τ %τα κέρδη του.
Περίπου 40.000 αγρότες από όρη την ρόανκα·έδ·νεπΨἙφτΜφ Μμ“άΤ·ς3μΜΜΡθεΜἔΦ
· · · · τοστιανάικ·ι,η0ρμητης τιΤανΜ· Μπι ° μα' απο τη ΥεΡμωκΠ Μ·
Εῇῇοὁσ συμμετε'χσν·αο "αναγροτ|κο λογη μετά από οκτώ ημέρες πτώσης, ΜΜΜ ότι επέστρεψε στην κερδοσυῇῇοῇητηρ|ο στο Συνταγμα που της στοίχισε το 20,8% της αξίας φορώ τοτέταρτο τρίμηνο...
της και την οδήγησε σε χαμηλά σχεδόν Η άνοδος μάλιστα της μετοχής της κα_ _ Δ ' “ε τριώνδεκαετιών. Ησύγχυσηπου προ- τά 47% βοήθησε στο να ενισχυθούν οι
.|  Τ' ΕΡΑΦΕΤ Ο ΧΑΚΞΡ ΣΗΜΕΡΑ κλήθηκε από το "σκωτσέζικα ντους" τραπεζικοίχρηματιστηριακοίτίτλοισε
ὅ  . . που υπέστηκωἀτηνπροχθ€σ·νήημέ· όλα την Ευρώπη"- “Σήμερα βοηθήσαμε
7 . .Ϊ · οσε' «ψηφσς εμπιστοσυνης» ρα η Με: ήταν εμφανής εξαιτίας α- ανω, δήλωσε χθεςοαπερχόμ€·
_. ' , φενός του ότι οι αξιωματούχοι του νος διευθύνων σύμβουλος Μάρτιν
   Σα 32 ΕυτοΒτουρ έστειλαν ενθαρρυντικά μη- Μπλέσινγκ στην ετήσια συνέντευξη
· νύματα για την πορεία των διαπραγ- Τύπου της τράπεζας... ζ· ι. Ω και ιη
Τεηεσίγραφο της Κομισιόν Υφεση 0.7% στην Νέο πρόγραμμα ζητά
Εηηά6α το 2οι 5 εμμέσως ο Π. Τόμσεν
ί. Σταθάκης: Θα καταφέρουμε να
προστατευθεί η κυρια σύνταξη ε. χ. .ι
ΑΜΟιΒΔιΑ