Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Με φορά άι·ιά την Αρμάνι,
ο Αρη5 ι·ιάει ι·ιλήρη5 γισ 6ιι·ιλό
' Πρίφτη5: Ενέργεια στην άμυνά
17¦οοἔ¦¦Ἑι
Αι:ιΑοκ - ΡιΞογΜΝο
_Ψ._ ο  _
ο Κοτς Η ”Ξ Η Δ
' `ονΣιΜ
γιά κι” 'ο
ΑΓ' '5 ~
' Χωρί5 Βασιλειάδη και Σχορτσανίτη
ο ΠΑΟΚ στο άδειο «Πάλάτάκι»
' Ντοὐβνιάιε Νο δώσουμε
ά,τι μι·ισροὐμε »ι Σελ 60
ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑ|ΚΟΝ
ι γ!ο ι=ιΝΑι. Ρομά
 τῇ ΑΜΙ
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ' `
-  ι ¦  Ἀ-=.¦. ¦
ΣΤΟΝΤΕΛ|ΚΟ  Ϊ β ι
' ΠΑΟΚ-ΑΜΥΝΤΑΣ 14:30
' Ν. |ΩΝ|Α-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 16:30
ΓΡΑΦΟΥΝ Ο| ΚΟΡΥῦΑ|Ο|
ΑΡ|θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0955 Τ|ΜΗ: 1,30 θ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016
ΞΑΝΑιιιοΣΑ
Με ΤΗΝ..Υ“οΑοΧ“
τον κοεἡἶ@ “
Π ειιΑΝειΡΩΝΤΑι
Με ι-ιι·ΑκΑι-ι
πΑοεΑΑΑ:,
ΑεοοΑπ
|'|ορώθι·κε ο Χοιςηισᾶἰο5 από την αγάπη
που του έδειξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ
Π ιοΑΝ Σε κογΑΑ: Σε
οεΑο ΔιιιΑΑ Μογ Θ] Μ ΤΟΥΝΤΟΡ
Μ|ΛΟΥΝ Μ
Π :ο ιιΑοκ χΑΝιοΝ¦ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΓκΑπιΑ κΑι ιοΣι-ιΦιΑι-ι
· ι «ΕΞΑ|ΡΕΤ|ΚΗ
έ/__|`
 .π Β ΣΤΗΝ Τογ!ιιΑ» Ι
'Βάι  _ ι. 'Ἡ
|ΤΡΟΟ|ΤΤ|ΚΗ ΝΑ Γ|ΝΕ| |ΤΑΟΚΤΣΗΣ
Αεο2ιΝιο ἑΦ@° ΦΑ.
«ιι ιι·γχοΑοι·ιΑ ιιΑι2ει
ΡΟΛΟ ΣΤΑ ΝΤΕΡΜΠ|»
' Μ|'|ΟΥΛΟΥΤ: ΗΘΕΛΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ
' ΧΑΤΚΑΝ ΣΤΟ ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95.5:
«Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΧΕ' ΤΟ |'|ΡΟΒΑΔ|ΣΜΑ»
Η” “η 7
' Α|'|ΟΔΕΚΑΤ|ΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩ
ΑΠΟΥΣ|ΕΣ, ΑΛΛΑ ΓΕΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟ|'|Ε|'|Ο|ΟΗΣΗ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ