Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ήΔ_ΜΔ¦ `;Γ.!_Α/€$5 55. Μ α ζ. _
.15/μΟἶ/“ Ο] ἐν! ΕΓΩ  Θ Ϊ ~;:-
ο Ο Σίῆβα είναι αροετοιμασμἑνοε για σκῆαρό παιχνίδι από την ΑΕΚ
@ 'Το «δώρο» από την
Εσπανιόλ για Ἡ
Ο; ΜΜνοβιτς °
ὰ 7-6" ο Η «μεταγραφή» που  _
- ο  ~ Βέῇουν και στην ΑΕΚ τῇ;;;  ῦ
' ο ..  φ Η ΑΝΑΛΥΣΗ "'9Υ ΠΟ"ΕΤ ΠΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΉΑΝΑθΗΝΑΪΚ0Σ
· _ Μ ΤΟΥ... Γ. ΚΑΡΑ|ΣΚΑΚΗΣ ΚΑ| ΤΟΥ ΟΑΚΑ Μ Ἡ
 Δεν Β· κάνω τα ΜΗ"
 Ι ΤΙ
2] // ν Δ //Δ °
ι ¦  
· οι αῆῆαγέε
που ετοιμόζει
σε τακτική και
πρόσωπα σε
σχέση με
τπν... τεσσόρα  β Μ
στον πρώτο Μ Μ"
' * γ“ρ“ παοκ 
ό 'Ξ 
· Τα Μο" που
δεν θἑῆει να
επαναῆαβει απόψε
π ομαδα του κόντρα
στον Οῆυμπιακό
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ
ΞΑΝΑΒΓΑΖΞί ΤΟΝ
ΜΠ£ΡΜΠΑΤΟΦ
Ο ΤΟΜΗ..
· Τι γύρευε...
μεγαῆοατζέντη5
στην ΤουμΠα
ΠΑΝ'ΩΝ'0Σ
ο Σπουδαίο κουπόνι, μεγόῆα παιχνίδια σε όῆπ τον Ευρὡππ Ι
ο Τα κρυφό μυστικό με σερί και παρόόοσπ που Βγόζουν σημεία γ ·
· Τρειε ισχυροί όσοι στα Βασικό πρότασπ από τον Ματσωμένο