Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ήρθα οι αγρότες, φεύγουν οι προδότες
Newspaper website Website
Recognized text:
ΒΑΒΥ ΘΕΡΗ _ Ι ιιιριιιἶνιΜιιιι 
τε ΦΕΒΡΟΥΛΡ|ΟΥ ι
20"Β Π Π/=ἶΜι δεη Γι ἶιἶ Ν ' Γι ι η' 
_ γ!  Ν 1/ ί  ί Μ! Δ χι :Ι Ι  κι) 
380 ΕΤΟΣ έ Ντιέ/ΜΔ και τι Σκι ί*ιΙ=/τκ`~! Ι ' . ι Τ Μια τ κι
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ οι έ ή π[ ”ι¦πΣΝῖι `7 3 Ξ' Ξ ω ' * @ι Με" Η ί
ι ι ι ί Ι χ κ λ "ι γ " χ λ ϊ ι ”
(ιο499) 3899 Ψ ί Η ί ι τι Μ ”ιχ<“)κ” Δ 1 “ ΜΜΜ :ι
_ Ϊ Ό ε εαπ εε ὰ έ / έ#μττ έ [ί ΠΠΥΛΗΣΕΗ ΕΒΑΛΕ η
ΙΚΑ Χ κι γ Ειν£χγρρ των
Τ|ΜΗ ΐ ΕΥΡΩ 1 ΗΧΟ γ ; ΜΑ Νικο υπο; ~
Κλείνουν τα σύνορα της Ελλαδας
και παραδίδουν το Αιγαίο στην Τουρκία
και τη ναζιστική Γερμανία με τη
συγκατόθεση των πολιτικών! ιι
Το "έκτακτο δελτίο ειδήσεων",
όμως, από τον Θεόπνευοτο
Αγιορεπη σε γεροντα ακριτικού
νησιού του Αιγαίου αλλα πρεσβεύει:
"Μέγα σημάδι θα φανεί πανω
στον ουρανό. Βρονιη του Αρχόγγελου
θα είναι αρχή πυρός"!
ΤΗΝΤΟΥΡΚ|Α! 
Μι οι ιιιιιιι 
πιο" οι Με
Συνέντευξη Γιαννης Λαγός: “Εφαρμόζουν τη Νέα Τόξη Πραγμότων"