Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3209O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Να µειωθούν
οι εισφορές
των δήµων της
Αττικής
Για τη διαχείριση των απορριµµάτων
τους ζητά ο Γιάννης Σγουρός

ΣΕΛ. 6

Ιστορική απονοµή
µεταλλίου

Ο κ. Γιώργος Πατούλης έκοψε την επετειακή πίτα του Συνδυασµού
που ηγείται και έδωσε το στίγµα του για το µέλλον

10 ΧΡΟΝΙΑ «ΜΑΡΟΥΣΙ,
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ»
Π

1ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων
Παλαιού Φαλήρου

ΣΕΛ. 11

Τίµησε την
γιορτή του Αγίου
Χαραλάµπους
Στο παρεκκλήσι του Αγίου στη
Λυκόβρυση βρέθηκε ο δήµαρχος,
κ. Μαυρίδης

ΣΕΛ. 2

Ιδιαίτερη
βράβευση για
τον ΑΝΟ
Αργυρούπολης

ΣΕΛΙ∆Α 9

αρουσία εκατοντάδων φίλων και υποστηρικτών του Συνδυασµού «Μαρούσι, Ανθρώπινη Πόλη», δηµοτικών συµβούλων, στελεχών
της ∆ιοίκησης του ∆ήµου, εκπροσώπων φορέων και συλλόγων της πόλης, ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου Γιώργος Πατούλης, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συνδυασµού για το 2016 µε τις ευχές να συνεχίσει το ίδιο δυναµικά και στο µέλλον να
ηγείται στα δηµοτικά πράγµατα στο Μαρούσι.
Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια έργου και δηµιουργίας
του Συνδυασµού «Μαρούσι, Ανθρώπινη Πόλη», µέσα
από εικόνες αποτυπώθηκαν µε τον πιο εύγλωττο
τρόπο οι σταθµοί στη νικηφόρο διαδροµή του από
το 2006 έως σήµερα –τρεις νίκες σε αντίστοιχο αριθµό διαδοχικών αναµετρήσεων µε συντριπτικά ποσοστά εκλογής -, τα έργα σε κάθε γειτονιά της πόλης
για να ξαναγίνει το Μαρούσι µία Ανθρώπινη Πόλη,
η αναβάθµιση του ρόλου και της παρουσίας του
προαστίου µας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έγιναν οκτάµηνα
Σύσκεψη στο ΥΠΕΣ
τα πεντάµηνα του ΟΑΕ∆ για τους Ροµά Χαλανδρίου
Οκτάµηνης διάρκειας θα είναι πλέον τα προγράµµατα κοινωφελούς
εργασίας του ΟΑΕ∆, όπως να ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός
Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.

Από την Ελληνική Ολυµπιακή
Επιτροπή

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛΙ∆Α 5

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Γιάννης Μπαλάφας συγκάλεσε
ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο
Εσωτερικών µε θέµα την αντιµε-

τώπιση των ζητηµάτων που προκύπτουν σχετικά µε τον καταυλισµό των ΡΟΜΑ στην περιοχή του
Νοµισµατοκοπείου, στο ∆ήµο Χαλανδρίου.

ΣΕΛΙ∆Α 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα