Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
#υμουοτὶνο
Διανομή κατ' οίκον
Αλεξ. Διόκου 28
224" 078224
θέμα ΦΠΑ
στο τραΠέζι
αΠό βουλευτές
του ΣΥ Ρ|ΖΑ
Με σκοΠό να εΠανέλθουν οι μειωμένοι
συντελεστές. Ο ΣΕΛ. Ι·
Οι τσιγγόνοι
κακοΠοίήσαν
Ροδίτη
Τον έκαναν μαύρο στο ξύλο. όΠως καταγγέλλει.
Ο ΣΕΛ. 5
ΑΠ ίστευτή
ταλαιπωρία για
τους νασιώτες
ΕντυΠωσιακή και εΠεισοδιακή
 ΡΟΔ|Α|(|·|
Ποιότητα και Ποσότητα
ΣΑΒΒΑΤΟ ί3 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 ΗΜΕΡΗΣ|Δ ΠΡΩ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: ει ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ: 2ί.2ίΒ
ή χθεσινή κινήτοΠοίήσή
Όταν ή Πολιτεία...τυρβόζει Περί αλλων
και δεν ξέρει... τι συμβαίνει.
Ο ΣΕΛ. ί3
στη Ρόδο.
Τα παλια σας κοσμηματα
τώρα έχουν μεμαλότερη αξία
[Αγοράζουμε-Ανταλλάσουμε]
ΕΠιδιορθώνουμε - Χρυσά Κοσμήματα
στις Πιο συμφέρουσες τιμές.
Προσφορά Χρυσές Βέρες
από 250 Ευρώ το ζευγάρι!!
Βοαοε θοΙα νοσΙΑΤΖ18
Αμεσα μετρητά, επί τόπου εκτιμησεις.
Δυνατότητα συναλλαγών σε όλα τα νησιά μας.
Απολυτη εχεμόθεια με ένα αυλό τηλεφώνημα.
Το Κατάστημα Λιανικης & τα Εργαστηριαἔ
Λειτουργούν Καθημερινά από τις 09:00 έως τις 16:00 έ
Κυριακές αργίες κλειστά
100 χλμ Ρόδου-Λίνδου β 22410 866703 | ίεςεί›οοΙ<.ςοαι/ΜοεΒοΙό
ΠΕ5-ΓΛυΜΝΤ
θὅοἄωΜ
Διά/τω
νΑ|_ΕΝΤίΝΕ8 [ΙΜ
ΜΜΜ" 'ΜΜΜ'
| ι ι.
'ΕΔΕΣ
Χ” ΕΛΤΑἶβ
'αχ, Γραφείο
κ και"
50 ΣΕΛ|ΔΕΣ '
Κατελιί τι ους
αγρότες ιι Αθήνα!
Κατέλαβαν την Αθήνα χθες οι αγρότες. εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα
μέτρα της κυβέρνησης. Αμήχανή ή Πολιτεία Παρακολουθείτις εξελίξεις. Τήν
Πρόθεσή της για κλιμάκωση των κινήτοΠοιήσεων εξέφρασε ή Πανελλαδική
Συντονιστική ΕΠιτροΠή μΠλόκων. εκΠρόσωΠος τής οΠοίας δήλωσε ότι <<με
άδεια χέρια δεν γυρίζουμε Πίσω». Τα τρακτέρ βγήκαν στους δρόμους και
Ο ΣΕΛ. 3 και 7
κ ' . ` ·· ' τ
”ύωΠμω 5/ ωτ Θα
“7 “7
(Σας προσκαλόυμε την Κυριακη Η Φεβρουαρίου 2016
για μια αξέχαστη εμπειρἰαρομαυτικου δεὺ£υου
τηυ ημέρα του
με δραἰα[χλυκὸ για τηνβραδια αυτή
μυός μαυρόασπρης σοκολάτας με φράουλα
ΑΠΟ2θ
Ελ.Ηενιζἐ λαο “Ιβ - ίΙ8 Ρόδος ΙζυεοιΎυ : ΞΖ4“ΙΟ 30805
Ανωικτ(ι 8:()ί)μ.μ.:[Ιαρασκι μη - .Σαββατο