Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Ρίχνουν γέφυρεςRecognized text:
%0ιττν.ιΘδ
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙ|(0Η0Μ||(Η ΕΦΗΜ[Ρ|ΔΑ ~ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι2 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 - ΠΟΣ (Οι) ΑΡ
ΦΥΛΛΟΥ 20205 - Ϊ|ΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
Ι|(ΑΝ0Π0ΙΗΜΕΝ0Σ ο Π. |(ΑΜΜΕΝ0Σ
Ξεκινούν ιτεριιτολίε5
τα πλοία του ΝΑΤΟ
υιτὁ γερμανική διοίκηο
Αποστολή των ΝΑΤΟίκὡν δυνάμε4 ωνείναι ηαναγνὡριση αφαι<ὡ0ύ
θηση ΜετπήρησηΜ αιώνων
διΘεόσεων στο Αιγαίο › σελ. 8
Συγι(ινηση προκάλεσε ο θάνατος
των τριών πιλότων του πολεμικού
θΡΗΝ0Σ ΣΤΙΣ ΕΝ0ΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
` Τραγωδία στο Αιγαίο
με 3 νεκρού:: και νέε5
τουρκιι<έε προκλήσειε
ελικοπτέρου. που έπεσε χθες κατά
τη διάρκεια άσκησης > σελ. 25
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Η
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
ο Σάββατο
Η θεία Κωμωδία
ΤΟΜΟΣ Α
Κονδύλια 252,5 εκατ. από ΕΣΠΑ
Επιδότηση εως
200.000 ευρώ για
νεες ειτιΧε1ρασεις
Ο τέσσερα νέα προγράμματα για μικρές
τουριστικές και νεοΦυείς εταιρείες,
αλλά και για άνεργους πτυχιούχους
Ο Βασικός στοχος των δράσεων η ενίσχυση της απασχόλησης › σελ. 6
Πρόοδο «βλέπουν» οι Θεσμοί -Ανοίγει ο δρόμος για την αξιολόγηση
Ρίχνοιιν γέφιι μες
Βήματα προσέγγισπ5 στη συνεδρίαση του Ευτααταυρ·
Συστάσει5 στην Αθηνα για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων
Ο Τρία μπνύματα από
Γ. Νταισελμπλουμ
Φ Μέτρα έως 9 δισ.
Ζιιτα ο Π. Τόμσεν
Φ Αισιοδοξία από
Π. Μοσκοβισι για
συμφωνία πριν από
το Καθολικό Πάσχα '
θετικά μηνύματα στην Αθήνα για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά και
συστάσεις για περαιτέρω δουλειά και
πιω μέτρων, ώστε να υπάρξει συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες, έστειλε
Χθες το Ειπα8ιοιιρ. Ο Π. Μοσκοβισἰ,
περισσότερο αισιόδοξος, έκανε λόγο
για συμφωνία μέΧρι τις 27 Μαρτίου. Ο
Γ. Ντάισελμπλουμ αναφέρθπκε στις
μεταρρυθμίσεις που Πρέπει να γίνουν
στο ασφαλιστικό, τα διτμοσιονομικά και
το Ταμείο Ιδιωτικοποιάσεων> σελ. 3
Περιορίστηκαν οι απώλειες στο 1,82% από ό,35%
«Ασανσέρ» οι μετοχές
Πτωτικό σερί 8 ημερών στο Χρηματιστήριο
θ "ΜόςΜκτης
Διάσωση Μι σε Πι2
σε ως
1035 Β3θ 17:25
και οι Με “Μέι
Παρίσι ΜΜαΜπι Μιλάνο
ως 81
Ο 0 Γενικός Δείκτης έχει υποχωρησει
20,87% και 0 τραπεῇκός 48,74%
Ο Σ ιηριξη από ΔΝΤ στις ελληνικές τράπεζες και συστάσεις για να αντιμετωπισθεί
το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων
Σενέακαμπλά3Ι7 μονών περνούν το 20% τιςτελευ
έκλεισε Χθες το Χροματι- ταἱες οκτώ ημέρες, εξαιτίστπριο. Οι απώλειες ξε- ας της αβεβαιὁαιτας.
Πετρέλαιο και τράπεζες
«γκρεμίζθυν» Ϊ|ς αγορές
Ο Μεγάλες απωλειες στα χρηματιστήρια
σε υψηλό έτους ο χρυσός > σελ. 4 - 5
ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
Δραματική
προειδοποίηση
ΣΕΒ για την
οικονομία
Ο ιστη Αυτο·
ΜΒ ΑΜΙ·
να μην υπάρχουν αδιέξοδα, στην οικονομια υπάρχουν», τόνιζε
στο εβδομαδιαίο δελτιο
του ο ΣΒ
Ηχηρἡ προειδοποίηση ότι η χώρα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε
αδιέξοδο. Οπως αναΦέρει ο ΣΕΒ.
«το θέμα δεν είναι ποιος θα κυβερνά στην ΜΜΜ της Χώρας. αλλά με ποιον τρόπο θα αποωθεί η κατάρρωση› > Μ. 7
Ιστορική ανακάλυψη: Επιβεβαιώθηκε ο Αϊνστάιν έναν αιώνα μετά “σε