Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΎΜΕΡΑ ι
έ Δ©ΡΕΑΝ
 Ε ΜΜΜ" χρήμα ΜΜμίδΜ·   
 Π   Ξ Κύρκος ΜΙΤσόλκπς .. .   
ΚΗ' ΤΠ ΜΜΜ" Ι3|Π2 
#3 Φ ·
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Καθημερινή
ΕωΜὁο.
Δρ¦Φ0λλου
Ι698.
Τιμἡ.|.Μ€
88Ἡ°8·Ψ ί ΒεντοεεΓ
_ γ Υ Ύ ζ ' * ·~
_"· " Η · "ΜΝ"_·3“ῳ
η :Η α “πω-“ι ΜΜΜΜ“ ΜΑ ι
' 4 1
 _ .Ι "Η" ΜΒ»
_· _ .
 η γ ή ε!· ή - . · '
_ | 77 ,
Η ερὡιησηω“Ιγνωσωὐ οπαδοὐίου Μο! ὴ  
- Πλέξη ΤσίπβΒ ων Πόπη Μὡρσλη`κω  
 η“σπὁνιησήϊω]ημόρχω Πε·ρσ·ὁ: 
  :η = η· ““ 
“ “Ί έ“Ἡ “Γ 77 ψ'
@γο  ΜΜΜΜ τ 
ω Δ ΜΗ
του Μπαμ· και   λ ' ΜΜ_"ω
Η ΜΒΜ!" ΜΝ" :39 ΜΜΜ; Μ“ΜΜΜη
` η" Μή" ὶ “'Μ' Μ"μΗΜΜ 
Βν0Χλἡσεις πἀλιοΝτα Κόστα Ύ! Ο"  Ι 'ω-·“Μ_ΠΜΜ .·ΜΜ.Μί. .