Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
σα ακουγονται στην Μήτσο για Μαρινέικι·ι και Μεῆιααανἰ6ιι
ΠΑοκ  μ  .. _ · ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Σ'ω( «4» ῦ ' ' Ι · Τα... κλειδιά
με ω ζ°Ρ· › έ·  Δ    δίνει ο Σπανός
· Σ 0-0 ν ι ν _- - .. , . , .
τονἘΡ|ονιὡ%ἶο  ._ έ · Πω5 σχεδιαζουν τα μεῆῆον Με ομα6α5
ο Ματ  ·< _
έσω ΙΏνα· '
νας απ 
5 παίκτες ααα
πᾶιαφέραυν ταν _
;.τ“·ν9ΜΜ 
ο ο «μααμιιαὐῆαε»
 που ψάχνει
· Ποια «Βαριά» ,
συμ9αῆαια θα 
· Τι «παίζει» με 9  Ι
τον ΕρνανΙεζ 7 ··
._ ...ι μ;
ή εγαῆα ποντάρισμα παραδοσιακό ¦Π¦-]ΟΔρόῇοΣ
Β, Γαῆῆίαε και Γερμανία · _ 7 
μ;χωρίζειτα ιιαρταγαῆικό σούπερ Δ > ` «Δυν°'ό»
ντέβμιιι, Μπενφίκα-Πόρτα φαβορί ως
,  7  η ' .ή Μ'Π“ Πως