Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Βασιλικό κόμμα Νικολάου και Φραγκούλη με... ευλογία Καραμανλή"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ω   ρ έ  ΜΜΜ 
36ο ΕΤΟΣ     ' Ο 
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ; Η  ο ο
(10498) 3898 [Νέα] ,ο
τιΜι-ι ι ΕΥΡΩ “  τ' (Μ  
~ ~ ~ _α “ ΤΗΣ ΜΟΝΟΝ!
αχ`] ι_ η τι
 ε Ντ Ν
ε σε Κέ! ιο Ό? 
ΣΕΛιΔ£Σ2,22-26 - ο πρώην ΠρωθωΠουρ_
Ρ ' γός διαψεύδει το "μυστι¦ ·· κό δείπνο" με τον Πρίγκι¦ πα και τον Στρατηνό
_μ - στην Αθηναϊκή Λεσχη,
Ο . Ο _. ·: αλλα η καθοδος των απ 8· γροτών στην Αθήνα προ,. Ο / Ξ' καλεί την κατάρρευση
ι “ Ξ ' Δ των Τοιιτροκαμμενων και
ή η. έ " Ο επιταχύνει τις εξελίξεις!
 η' Ν ι κ . “η 'η
< · > 4 .κι .' | 'Ἡ.
“φ ο €·ὶ*
' Ο 77 < :Ν ο· Δ
 _ / .σας
” σε.: “ ¦.
ιη( `ῇ' 
η Ν ““ Ι / 
Τ' ΣΥΝΕΒΗ ΠΟ ΕΝ|(ΟΝΤΕΡΟ
ΠΟΥ ΝΝΤΕΝΕΣΕ ΠΟ ΝΓΝΟ
"ΝΝΤΝΠ|ΝΟΝΤΝΣ" ΤΡ|Ν ΝΜ||(ΝΡ|Ν
ΕΝΩ Ο ΝΝΝ|Ν|ΕΝΟΣ
ΕΥΧΑΡ|ΠΟΥΣΕ ΤΟ ΝΑΤΟ
Το ΝΑΤΟ "κατεβαίνει" και
σ ΛΓ|οΣ ΠΛ'|'Σ|οΣ "αναμένει" στην | | |
εξὡθυρα της ΔΠΛΣ Σ0Φ|ΑΣ 
“Γιατί και ησισι απαγορεύουν
τη χρηση των Εηηηνικών
Υπερόηηων ησυ θα έ6ιναν
στην ΜΜΜ την κυριαρχία Η Κυβέργηση ξ8Π90λησε Το αεροδρόμιο ως Γερμανούς
ειτίτσυ Αιγαίου"! και δεν δινει τη Συμβαση στους Περιφερειαρχες! ΜΜΜ