Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
#υἄσυστὶνο
Διανομή κατ, οίκον
Αλεξ. Διόκου 26
224" 078224
κίνδυνος
να χαθούν
Λόγω ολιγωρίας της κυβέρνησης στο
θέμα της βίζας.
Ο ΣΕΛ. 3
Στην εντατική
δθχρονη αΠό
τη γρίΠη
Είναι το Πρώτο εΠιβεβαιωμένο κρουσμα στη Ρόδο.
Ο ΣΕΛ. 7
'Εξι λεωφορεία
θα αγοράσει
η ΡΟΔΑ
Συζητήθηκε το θέμα στο δ.σ. της εΠιχείρησης.
'ΣΕΛ.ί2
οι “νοτιότερα χειμερινέσιιρσσωρέ8 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΡΩ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: ει ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 2ί.2ί5
 ΡΟΔ|Α|(|·|
ποιότητα και Ποσότητα
κΜΔ0ν
ω.'Μκ
ιελστ
'αχ. πορεια
...ημιν
ΕΛΤΑ ζ)
ΜΜΜ" 
ΔΟ ΣΕΛ|ΔΕΣ '
'ΕΠεσε ελικόΠτερο
στη νησίδα κίναρο
Νεκροί και οι τρεις αξιωματικοί Που εΠέβαιναν σε αυτό. Ο ένας εξ αυτών καταγόταν
αΠό τη Λέρο. Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες Που Προκόλεσαν την Πτώση του. βυθίζοντας
σε Πένθος όλη την χώρα. Ο· ΣΕΛ. 5
ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΦΜ ΛΟΓΩ ΔΗΜοτικογ ΦΟΡΟΥ
Οραμα των διίμαν
ιιματιες
πολλοί ειτειρ
Να αφήσουν τα νομικίστικα
τεχνόσματα. τους καλεί
ο Πρόεδρος του ΕΠιμελητηρίου
Να λήξει η ομηρία εκατοντόδων εΠιχειρηματιών αΠό τους δήμους.
ζητα σε έντονο ύφος ο Πρόεδρος του ΕΠιμελητηρίου κ. Ε ΠόΠΠου.
υστερα αΠό τις δηλώσεις Που έγιναν στη <<Ροδιακή» αΠό τον αντιδήμαρχο του δήμου Ρόδου κ. Ε Περδίκη. Το θέμα είναι ιδιαιτέρως
σοβαρό και ΠρέΠει να δοθεί λυση το συντομότερο δυνατόν. Λόγω
της σοβαρότητας Παντως. εΠικρατεί μεγαλα αναταραχή στις τόξεις
των εΠιχειρηματιών της Περιοχής μας. ενώ ο δήμος Ρόδου υΠοστηρίζει ότι αΠαιτείται νομοθετική ρυθμιση. Ο ΣΕΛ. Α
από 399 Ο
στην τιμη ΔΕΝ συμΠεμιΜυβσνειιιι ΦΠΑ
Με Β ατακα δόσει8
Η Μασουρα ισχυει
εωε τισ 31 ΜΜΕ
'ΜΨ¦$|'¦· ' τμ!)
 κα· αν ι
κΕ5τυηΑΝτ
ΟὅοΒΕωΜ
ΥΑ|_ΕΝΤΙΝΕ8 ΟΛΗ
(Σας προσκαλὁυμε την Κυριακή Η Φεβρουαρίου 2016
για μια αζεχαστη εμαειρἰαρομαυτικοὑ δει3τυου
του ημέρα του
με `5”ρε£ιιι[Υλυκὸ για τι]υβραδια αυτή
μοὺς μαυρὁασπρης σοκολάτας με φράουλα
Ελ.Ηενιζὲλου “Ι6 - ίΙ8 ΡὸὁΟς ίζοευιΎο : ΖΖ4“ΙΟ 39805
Μ.αίΜΜ.ατ
ίηίοΜοε@αίΜαΜ.αι
Ανοικτ(1 8:ΟΟμ.μ.:Παρασκευη - Σαββατο