Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4175/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

∆ΥΟ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ Π.Ν.

Ηµ έ ρ α θ ρ ή ν ο υ

Πανανάς
Κωνσταντίνος
(συγκυβερνήτης)
34 ετών
Τουλίτσης
Αναστάσιος
(κυβερνήτης)
37 ετών

Ο ανθυπασπιστής
Ευαγγέλου Ελευθέριος
(µηχανικός) 36 ετών

για τις Ένοπλες ∆υνάµεις στη διάρκεια άσκησης
/ ΣΕΛ. 9

ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Πολιορκία

ΒΟΥΛΗ: ΥΨΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σύγκρουση...
για τις άδειες

και δοκιµασία

/ ΣΕΛ. 4

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΗΜΕΡΙ∆Α
ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Ζητούµενο:
Το φιλικό περιβάλλον
για τις επιχειρήσεις
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
/ ΣΕΛ. 3

3 ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
3 ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
3 ΠΟΛΥΩΡΟΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
/ ΣΕΛ. 5

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΝΕΑΡΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ

Αν τ ί ο Ν ε κ τ ά ρ ι ε . . .
l ΒΑΡΥ ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΚΟΥΛΗ

«Ιδού οι απόψεις µας για το ασφαλιστικό»
/ ΣΕΛ. 4

/ ΣΕΛ. 29

«ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 21 Ο
ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΕΑ

Θλίψη
για τον
Μάνο
Καψάλη
/ ΣΕΛ. 31

Στο 24,6% η ανεργία το Νοέµβριο

/ ΣΕΛ. 8

ΚΑΙ 11 ΧΡΟΝΟΣ (!)
ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΤΕΣ

Σπείρα κατάκλεβε σπίτια
ΕΙΣΗΧΘΗ ΧΘΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

Γιατρός
µε συµπτώµατα
γρίπης / ΣΕΛ. 35

Στις φυλακές
της ‘Αµφισσας
ο µητροκτόνος
/ ΣΕΛ. 35

C M
Y K

ΣΤΙΣ 3.30 µ.µ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν.
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

Σήµερα η κηδεία
του Ν. ∆ηµητρίογλου
/ ΣΕΛ. 35

/ ΣΕΛ. 35

Σία: Βάζουν
δίδακτρα στην
τσέπη τους!
/ ΣΕΛ. 4