Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τραγωδία και ένταση στο Αιγαίο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
>|ῖ©ίΉιΞΜΠ ΤΜ Τἐ`ιίΕίΕ]@
ΝΤΕΡΜΠ| ΚΟΡΥΦΗΣ
Τ|ΠΥΒΕΝΤθΥΣ-ΝΛΠθΛ|
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛΕΣΤΕΡ
› ω .
“ιιΜιι”ΜιιιιΑῦκ “φ ΑΜ!
Εκρηκα Ε
'Ι ·Ι_·-1 Ἡ ”Τ”
/ η |Γ|ΠΟΔΡΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΑΒΟΡ| ΠΑ ΕΑΑιιΝικΕΣ ΚΔ' ΞΕΝΕΣ ΚΟΥΡΣΕΣ
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμος φύλλου 1.816 - Τιμή 1,30 € - νι·γι·νι·.=-τγμοΞ.:σΜ
Τραγωδία 
και ένταση
στο Λιγαιο
ΣΤΟ ΜικΡοΣκοηιο τα αίτια συντριβής
του Λευ5τε Εκο" στη νήσο Κίναρο
ΟΔΗΓΟΣ
Γ|Λ 4 ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΣΠΑ
ΤΑ ΠΑ|ΧΝ|Δ|Α της
μοίρας για τους ήρωες
αξιωματικούς Ελευθέριο
Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο
ΜΜΜ, Αναστασιο
Τουλίτση
ΝΑτοικι-ι ναυτική δύναμη
υηό γερμανική διοίκηση
αναλαμβανει δραση
αναμεσα σε Λέσβο - Χίο Αγαθονήσι - Φαρμακονήσι
και τουρκικα Γιαρέιλια
Η τογι>κιΑ αμφισβήτησε τη
δικαιοδοσία της Ελλαδας για τη
διαδικασία έρευνας και διασωσης
 ΣΕΛ|Μ
“ΕΣΕ|Σ Ε|ΣΤΕ |·| Δ|Α|'|ΛΟΚ|·|, ΚΥΡ|ΕΤΣ||'|ΡΑ! ιι
Ε|ΣΤΕ Π|Ο ΠΔ/Χ|ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΛ|Ο"
Ενίσχυση έως 50.ΟΟΟ€
Ἡ ΝΕΕΣ ιι ιοιιιιιιΕιιΕι ΕιιιιιΕιι·ιιιΕιι
σε ητυχιούχους ΑΕ'
ο] τι ι ΕιιιιιΕιιιιιιιιιιι ιιιιιΕιι
 Εηιὁότηση έως θΟ.ΟΟΟ€
ω σε νεοφυείς εηιχειρησεις
ε “ ι;
  .ού “ '“  δηιιιΕιιτιιιιιτιιΕιιιιαΜε
“Τα βαρυτ|κἀ κύματα ί  συνταξε|ς! ή Χρηματοδότηση έως
, , '  ' το 50% σε μικρές εταιρίες
θα δειξουν μια οψη αντι γα αυξήσετε
του Σύμηαντος Που ό ο"  _ εκ, ο έ Η 
. ,,    ιιιιιιιΒιιΜιιιιιιιιιιαιιιιι
δεν Φανταζομοοτον Φ    ρ ς γη Ενίσχυση έως 75.οοοε
  ^ .ΣΤ / Ο ί μα]οτον κῆαδο τουρισμού
› ΞΕῶιΠΜΞΞ 26-27
ΜηΑοκΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ. ΣΤΗ ΣΗΜΕΡ|ΝΗ κΑΘ0Δ0 ΤΩΝ τΡΑκτΕΡ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα