Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Επιστροφή το 2016 στην ανάπτυξη "βλέπει" ο Γ. ΣτουρνάραςRecognized text:
Μ. 449,87
πεΜΜω
ΜΜΜΜφ
0.32%
ΜΜΜ __
ΜΜΜ__
Ημερήσια Μεταβολή
ΜΜΜ-Μ _ _
“Η ινι ΕΡὲιΔ Οι ι(ΟΝζοΜ ι Μεση Μ ΕιΔΑ
“ΨΨ:Χτἱ·η“τΜύ9·αἑ, -..ΠέΜ“ΉΊ Ϊ .Ἐἔ!Β9ῖΑΡΌΥ2°Ψ 7 3?ὲέΧΕ9ΝΦ ·.ΑΡ-.ΦίΜὸΥ 5626. ή
Γενικος Δεικτης
Με Με ιαι ΡΜ ι
Τ|ΜΗ Ι|5 €
“Μ σο
εἴ 24
ΒΑΣ||(ΕΣ πηώποοεΣειε: ΚΛΕ|Σ|ΜΟ ΑΞ|ΟΛΟ|ἩΣ|·|Σ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜ|ΣΕ|Σ. |Δ|ΩΤ||(ΟΓ|Ο|ΗΣΕ|Σ
ΕΠ|ΣΤΡ0Φ|·| το 2046
στην ανάπτυξη ««βηέηει» ο Γ. Στουρνάράς
ισΘοορόμηση¦ προειοοηοίηοε
Πρέπει να αποφύγουμε νέα οτι
Πρόκήηση χαρακτήρισε τα ΝΡιε των τραπεζών
ο σισικητής της ΤτΕ. Γ. Στουρνάρας
7 χ.ἔΨἐ-=Ψ· '
κ&ξ `
 Ι. η .  .
ετ τά;ἔ8ῳε:ε ; ἑαἑω;Ἡ . :Μ
Δεν άντεξε η αγορας ούτε
της ελληνικής οικονομίας να επι
στρέψει σε τροχιά ανάπτυξης
εντόςτου 20] 6¦εμφανίστηκεοδισικηΤης της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας¦ παρουσιάζοντας στην
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
της Βουλής την Ενδιάμεση Έκθεση της
Τραπέζης Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτικής για το 20] 5.
"Πρέπει όμως να ολοκληρωθεί ταχέως η αξιολόγηση, που έχει ήδη καθυστερήσει" πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας¦
για να σημειώσει ότι η ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα συμβάλει
στη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα την σταδιακή
επιστροφή καταθέσεων¦ τη φθηνότερη χρηματοδότηση των τραπεζικών
ιδρυμάτων και την επιτάχυνση των
! ισιόδοξος για τις δυνατότητες
 διαδικασιών για τη χαλάρωση των
'  τραπεζικώνπεριορισμών.
"Όλα αυτά θα επαναφέρουν την ελληνική οικονομία στην κανονικότητα
δηλαδή θα υπάρξουν ευνοϊκότερες
ση της πορείας προς την ανάπτυξη"
συνέχισε ο διοικητής της Τραπέζης
Ελλάδος ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και κοινωνική συναίνεση.
"Η απόσταση από την έξοδο είναι
σχετικά μικρή. Πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία μια νέα οπισθοδρόμηση¦ ένα νέα φαύλο κύκλο" υποστήριξε
ο κ. Στουρνάρας¦ ενώ τόνισε τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει για την
οικονομία από ενδεχόμενες αρνητικές
εξελίξεις στο μεταναστευτικά.
"Για να καλύψουμε αυτή την απόσταση επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν διάφορα θέματά όπως των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, να
προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις
στη δημόσια διοίκηση, οι ιδιωτικοποιήσεις και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας" υποστήριξε ο κ.
Στουρνάρας και κάλεσε την ελληνική
κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα της |ρλανδίας¦ "οι οποίες μπήκαν στο μνημόνισ μετά από εμάς και
 σε μια συνεδρίαση τη ; η: συνθηκες χρηματοδότησης της οικο- βγήκαν πριν από εμάς" όπως είπε
νομίας και κατ| επέκταση ενδυνάμω- χαρακτηριστικά. : ·.. ι
Γ. Σταθάκης: Θέηουμε να γ Νέες «βοηές» ι Αυξάνεται η «ανησυχία»
κάείσει η πρώτη αξιοηόγηση  Ρέντσι προς ΕΕ.  για τη Πουτ50ηε Βεηκ
Υπάρχουν ούσκοηα θέματα. όπως Την παρουσίασε με «την  Νέα πτώση στις τιμές
το φοροηογικό και το ασφαηιστικό ορχήστρα του Τιτανικού» ' των ομοηόγων της :τι 
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ'Α - ΠΟΛ|Τ'ΚΗ 3-5
Με ί85τ Πάω(
οι τηηεοητικές
άδειες
Σημερα απο
Μιση η  άτιμη
Σιλ. 4
ΔΕ Η 2,640 €
Γιατί ήταν η Μετοχή
γ της ημέρας
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπηό
Σιλ. ί2-15
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
οι ὁημοπρασίες
«άὁειασαν»
τους αγοραστές
Στα ύψη διατηρείται
η επιφυηοκτικότητσ
£ΝΒ£: οι ξένοι
παγιὁευμένοι
στην Εηηάοα
«Εγκηωβισμένες»
οι επενδύσεις τους η ι, :
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Μπαρ: Αύξηση
πωηήσεών
στη Ρουμανία
Κατά 9%. ανήηθσν
στα 574.75 εκατ. ευρώ .1
Ζε λ, κι
ΒΑΤ: Παροχές
4.5 εκατ. στους
εργαζόμενους
Με 4,5 εκατ. τους
επιβραβεύει στην 3ετίο τι, . 
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ τυο-26