Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τα 4 μηνύματα ΤσίπραRecognized text:
άιιι¦λ·_ι»λ | Ι Ε Ι Ι Ι Ε Κ ΜΝΝ|ιΙ]θΓ|$|Π@Γ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο"(ΟΝ')Μ|'(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ ΙΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 6941 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20204' - ΤΙΜΗ Ι.ὶΟ ΕΥΡΩ
Γ. ΔΡΑΓΑΣΑ|(ΗΣ - Γ. ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΡΟΕΙΔ0'|0Ι0ΥΝ: ΥΠΑΡΧΕΙ |(ΙΝΔΥΝ0Σ ΝΑ |(ΛΕΙΣ0ΥΝ ΤΑ ΣΥΝ0ΡΑ
Σήμερα το σχέδιο του ΝΑΤΟ για το Αιγαίο
«Ναι» στην εμιτλοκή τή5 Συμμαχία5 ατιὁ τον Π. Καμμένο
Ατιοδἀεται η Αθήνα τις τιεριιτο- Αιγαίο. αρκεί να γίνουν σεβαστά
τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Την κρούουν τον κώδωνα του κινδύ
λίες ΝΑΤΟί'κών δυνάμεων στο
ίδια στιγμή. κορυφαίοι υτιουργοί νου για κλείσιμο των συνόρων το
επόμενο διάστημα > σελ. 25
Πρώτη δύναμη Παγκοσμίως
Στα 95,2 δισ. δολ.
η αξία του στόλου
των Ελλήνων
εφοττλ10τών
Ο Ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί
ιιερίιιοα 4.5 00 Πλοία. Δεύτερη ναυτικη δυναμη η Ιαιτω νία¦ τρίτη η Κίνα
και τεταρτη η ιερμανία > σελ. 7
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Σάββατο
Η θεία Κωμωδία
ΤΟΜΟΣ Η
Ομιλία του Πρωθυπουργού με ατιοδεκτες εντος και εκτος Ελλαδας
Τα α μΙιτ Τρία ρα
3 Να τηρηθούν οι δεσμεύσει5
για το Προσφυγικο
«Η ΕΛΛΑΔΑ εως την ερχομενη εβδομαδα θα έχει υλοποιησει τις δεσμεύσεις της
για τα 'ιοΒροτε Περιμένουμε απο τους
εταίρους να κανουν το ίδιο».
ι Προσκληση στου5 αγροτε5
για άμεσο διάλογο
«ΕΙΜΑΣΤΕ ανοικτοί για εναν εξαντλητικο
και ειλικρινή διάλογο με τον αγροτικο κο- '
σμο». τονισε ο πρωθυπουργος. Υπαρχουν.
είπε. σημαντικές δυνατοτητες βελτίωσης.
2 Προαναγγελία ια νέε5
Αιταιτείται κοινή γραμμή
Βελτιώσει5 στο σφαλιστικὁ 4
ατιὁ του5 Θεσμούε
ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩθΕΙ γρηγορα η αξιολογηση.
οι δανειστες να σταματησουν τις πολυστεργίες. ώστε η χώρα «να Φύγει αμεσα απο
την οικονομικη στασιμστητα > σελ. 4 - 5
ΒΑΣΙΚΗ λογικη των αλλαγών για το
ΑσΦαλιστικο είναι η προστασία των ασθενεστερων. Ωστοσο' οι οποιες επιβαρύνσεις
μπορεί και πρεπει να επανεξεταστούν.
Εκκληση αιτο |ἶ Στουργάρα για εθνική συνεννόηση
«Να αιτοφιιγουμε Ποση
θυσια την οταοθοδ ρομηοη»
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 0,32%
Πτώση για
7η ημέρα στο
Χρηματιστήριο
Ο Ενδοοσνεδριακά ο Δείκτης
Ο Καταστροφικη χαρακτηρισε την καθυστερηση της ημειωνε άνοδο 2,69%
ασολύι#ισης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ο ο. ειιετιδυτές μιλούν για
Ο Ηχηρό μηνυμα σε κυβερ νηση και κόμματα: :ΐἔκ::_
Τα ιτροαιταιτούμενα είναι μέρος της συμΦωνίας ως των τιμών> σελ. 9
Την ταΧύτερη ολοκλήρωση της ταθεσεις, ζήτησε ο Γ. Στουρνάηρῶτης αξιολόγησης, ώστε να ρας. Ο διουαττής της ΤτΕ είπε,
βελτιωθεί το κλίμα εμπιστοσύ- επίσης, ότι είναι άγνωστο Πότε
νης και να επιστρέψουν οι κα- θα αρθούν τα σαρκα! σοηττοΙε.
«Μειώστε τις δαπάνες
ΤΖ. "ΕΛΕΝ
Αναβάλλεται
για τις συντάξεις» ε"'ῖ0κ'ων
Ο «Ανάσα» πηραν χθες
Ο Στην ΜΜΜ αιιεριτροστατευοαμε α Έθνος αν0Μ;ΜρΜ
την τρίτη ηλικία σε βαρος των νεων γενεών "ς ΜΜε'° η( ζ
Ο ΗΡεαανησυΜγια ΜιρόΤη μείωση της συνταξιοδο- μοσιονομικά και διαρθρω- Μα αΜΜΒΚ κι" "ρ
τικής δαπάνης ως εργα- τικό ηροβλήματα«ἐδειξε» αΜΜ τωνΗΜ› σελ. 8
λείο για να αρθούν τα δη- ο Γ. Στουρνάρας > σελ. 3