Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψ >____-__·
οι πρωταθηητες γ
Εηηαόας πετάνε σή- < Σ ' ' ι ' ' ' | 3 _¦ θΗΝΑ'κο¦ ο επαιζε· σκηηρα· ειπε
ο ρ ' μερα για τη ρωσική πρω- 'ψ ς _ ο Μανος παπαόόπουηος στη χθεσινή η ι
Η] · β τεύουσα όπου αύριο τους γ Δ ν › / γ _- σύσκεψη της ΚΞΑ/Ε0|(. χαρακτηριζο- · ` '
. περιμενει η 'ΕΣΚΑ , ι Ο ντας ειρωνικό τον οηυμπιακό “νεα Λι` Δ ι ι χ . ~ ΑΣ μος» ο ο πρόεορος της Επιτροπής. ττε- '
ΤΩΝ Σπορ χ , ω γ ι . η ¦ ς ο, Δ _ η( πιος Συμεωνιαης. απαντησε στον παι ο ο _ . _ '- η ῇ Η μ Σ γ, ¦ Ι χ [ΓΑΠ γ_ , ραγοντα των “πρασινων»: “τους σας
_| ο η 3 ` ` “ ` η ο ς ` ς μ η ' αρεσε ηΛιμόζ. αφού αμεσως πήρατε
Διευθυντής Συνταεεως: επιασε ΜΑκΡ@ _` 6 μ ο `γ _ ` μ] ' _ “ ι  | , |. τον προπονητή της τον ΜΜΜ".
πτΜπιιι τι πεσουμε" τοις ο Α.Φ. ποστ ' ο “' ' " " " ” '
ι ι ν σε ι - ι ι ¦/ η ὰ ' _ η ή :< ή ή 7 κακούς
ὶ τ: η | 7 Δ 7 | η Η ¦ η _ ` ή Δ . ι και συντετριμ
' ι ι ~ ι ι ι . μένος ο πρόεόρος
._ _ της Με παναθηπινω. Γιαννης ΑπαοούΞσς χθες στο
Περιστερι
κοποσσιαια η τακτική του Τραϊανού Δεηηα
για 4ο συνεχόμενο ματς. μετα το ο-ο στη
ΛεωΦόρο. το 4-4 στην τούμπα και το 4-0 επί
της Αεκι ο Ένας σπουδαίος 'Ξηηπνας τεχνικός ανατεηηει. ουνυΦσσμένος με το
ιστορικό Αστερι. από το περιστέριι
το πΑΡΜοΞο Με ΚΑΜΠ|ΑΣ0
ο Επί οκτώ σεζόν σε ιταηια και
Ανγηια ο Αργεντινός ειχε τουπαχιστον το ματς πρωτσθηήμστος
τον χρόνο ο Και Φετος στον σπυμπιακό ειναι μόηις στα 4ο
γ Ι' ιωτ:ιονιικἑωυυι Αμ ι
Μενειΐεηεύθεροςτο κσ- ΞΞ
νσς^στόπερ5 και σύμοωνσ
ΜΜΜ..
ι ο γ '¦ 7ενσιαοερεταιοΜΜ0 ζ,
τσεΦκριποπ κειτα " τον-θπυμηιυκό
η στοΉκρυσόΜεο; που ι 1 ι
' πετυχεμε εκππηκτικό ·ι 
' -ι=ρ6ωπωρω ¦ ι
ενΒσ*νΙος ' Ι ` ι
θα γινόταν το 2-0. στο σε'. από σέντρα του
σύμπισες και την κεοαπιό του Λε ταπεκ.
σορό η μπόρα “εΞοστρσκι”οτηκε· στο σωμα
του γερόντερ ο Από το κόρνερ του σύμπιόες
και την κεοαπια του Λε Μπέκ. ο Μεστο σαν
από μηχανής θεός. προ της γραμμής τερματος. απέτρεψε το όεύτερο γκοπι
ΤΕΛΟΣ  εισιτήρια για τις θρυΕεηπες ο Αύριο
σε κυκηοοορια αυτό της ρερανς με τους τεσπα
ζ , τρωει σ›ιιιοιν:ιιε ασπαιτε ισεπισα ισ)
“ Η· κι· τ·ὲι: 
νού υπόνσθπναῖκού;πρανιτς 
* -ΑντεἰὲἐιΜΜέ“Μ
ιι" ΧΡΩΜΑ ΕΧΕ' "ΕΑΕ|ΩΣΕ| ΠΑ ΕΜΑΣ
ο Ειμαστε επαννεηματίες. παπα όσο και να
προσπαθείς να πεις κατι εξυπνο αυτή τη στιγμή.
οεν γίνεται... Δεν πρέπει να ψαχνουμε για όικαιο- 1 ~
ησγιες». όήπωσε ο οιεθνής Κροάτης ΜΑΝΗ
ΜΑΝΗ!. αρχηγός χθες του
παναθηναῖκού
νιπήνεμε τον τησ
 που'.περιμεναμεῇ 
ι ή ή ή ή" “ή 'ή
ι Μωυσή:: το Παναθηναϊκός στν
εκανε καποια ιόιαιτερη Φύση για να
ι μας απειηήσει ο Συνοπικό πιστεύω
ι ι πως ήμασταν η κσπύτερη ομσόα»
μ ή τε:οΝειΝΑι Απ0ΜΗΜεΝΗ.τ _·ζοηοι _μας`πρεπει 1
ύμε ένα μεγαηοθυγγνωμπ στον κόσμο ,ο πρωτοι από η
ι που: οι παικτεςεχουυετπνπου η ο Μείναμε ως και· ο·
η από το κύπεηηο·και;ειμαστε ` Δσ ανόητευμενοι σου φε': ινή χρονια είναι·τρανι_,ῇ χ σας από τις χειρότερεςιυ
ΜΒΝΕ ΜυΜΑΚιι
ο ιειΦεονπΕΒ πιτκΑ“_. ι:
ι Για τα κεκτεταμενα επεισόόισ- στο Ατρό- 7 Ι
μητος - Αεκ στον ποσοσοαιρικό ειοανγεηεα ι'
Ποπυνίκης του κυπεΜου Δυτικής Αττικής γ ι ι -- ι ε  ι “τι
ο Ασπρόπυργος με εξι κατακτήσεις σε 43 χρόνια! ' . '
ι Η“ΜΜΜ`€σ==·ΜννΜΜ“ν-= ο ι
' επιτροπήΔεοντοήονίαςτηςτυο γιανα '
ι _οιερευνήσει_ανασύντρεχουν πόνοιινια τη όἰωεπ η
ο '  οι τσυΑευσουωυ.πΜα τοενηόγω9 ΙΙ
όργανο;τηςομοσπονοιας,μπορει Η
ο νσιησοενΒειἔιι6νο για;τιςειιποο- ύ
“Ζ στικεςοππωσεις του προέδρου ι ρ
' του-“τριουηηιούυ καιρό» για την ι
 αντικανονική εισοοότου.στα 
 αποόυτήρια|των;όιαιτητωνι ι
σόου οιηαθησι έσωσαν το παρων στον τεηικό η
του γπηεοου Γ. καραϊσκόκης και οπμιουρ
ς ι γησαν όμορφη ατμόσφαιρα ο το γκοη που
 ¦ Ϊ έκρινε τον τεηικό σημείωσε ο Ψυχογιός στις Ι
η καθυστερήσεις του ο' ημιχρόνου ι πιο ι ι 
Ζ ι 4 3 0 · τετ Με “ 3 “ τρωει ο ΜΜΜ" απανταω ισεσιι τι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα