Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Προδοσία στο Αιγαίο: "Ύδατα του ΝΑΤΟ"
Newspaper website Website
Recognized text:
τι ΦΕΒΡΟΥΛΡ|ΟΥ ί ΑΜΑΖΟΝΕΣ Κ η Ϊ
 'τί/αχ ΦΠ 'η Χ, ϊ, η /|//^“*γ "γ Χ 7 _ ἶ;“`·# ·Ξτ _ζι'ἔ,·.· ι'τ τι δ Α
    3  ε  ι' 1Αρχ
380 ΕΤΟΣ ;έέ η, η η η! η Χ' η' Η ΑίΑ ΕΛΛΑΔΑ γ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ι 4  τα Μα 'δ
(10497) 3897 χ  ι· ,η « |ι γ η, ὶ` 'κι Μ λ, ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛἴῖΑΝΔΡΟγ
_ ι. ι τί ι; .~ ΜΝ ίΕ!ΡΕΣιΟΝῇ
_ ι κ ~ ί;7'Ν>ἔ]εΕ“:ω .Γι
Τ|Μ|·| ί ΕΥΡΩ
Ο θεότινευστος γεροντικός Λόγος των
Πατέρων της Εκκλησίας μας
ειταληθεότηκε και συνεχΖει να
ειταληθει3εται με ρυθμό αμείωτο...
Στις ί8 |ανουαρίου η σεβόσμια
γεροντική μορφή του Αγίου Όρους, είπε
σημαντικό λόγια για τις δραματικές
εξελίξεις σε Ελλάδα και κόσμο
' Οι σατανικες δυνάμεις, η ΕΕ των διεθνών
τοκογλι3φων και τα ντόπια
ευρωγιουσουφόκια-υιτστακτικοί των
Βρυξελλών, θελουν εδώ και τώρα την
εθνική μας γενοκτονία
ΣΕ/||ΔΑ 3
Οι εφιαλτες
" των Ελλήνων
πολιτικαντηδων
και η Εθνική
Ανεξαρτησία
Η εξαπατηση των Ελλήνων με κλείσιμο συνόρων και κουρεμα καταθέσεων!