Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Γερμανο-τουρκική νάρκη στο Αιγαίο!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ιοροητἰ|<ἱ.ει
Γ( / χ!
ι Γραιιτο ΜΜΜ της _
Ἀνκαρας= «Τα "μια είναι
τουρκικό έδαφος»
ι Βεροῆίνο= «Κρατήστε
τους πρόσφυγες
και Με τα
με τον Τουρκία»
   ε  η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ι 4, ,8-9 ΚΑΝΑΛ|Α ι 7
9Π'ι'Μᾶἑ!ΒἩ '
χΩΡοογΛΑκΑ το ΝΑΤΟ Με πΡοΣχΗΜΑ το ιιΡοΣογιικο οεΛογΝ οι τη
|'ερμανο -τοιιρκική
νάρκη στο Αιγαίο
ασ' το. φραοα Ανγκελα. ηοΝἩκι 
δεν μας παει το φεοι ο ο
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ||(Η |Α|'|ΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
"ΕΜΠ" Η ΦΕΒΡΟΥΑΡ|0Υ 2016 / ΠΜ": 2€ Ο. 1903
 Ϊ)ιιινβα:Μ:ι 
Ξ οιιιν ιμι3κι'ηιαΦ! #1 -Τ
ο---“τΜΜ» “7 Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα