Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κρυφή εγκύκλιος για τις συντάξεις στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤ" Ε|Δ||(0 ΕΜΠ"
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
 κιΝι-ιΣΕιΣ :ξ
γγ ΤΩΝ ΑΓΡ0ΤΩΝ Ξ ν
¦ ζΖ“ι ·'   Το Τ “  έ. 1
`. 'κ_¦ · μ
. .,   :ι . ¦ ι.
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 100 ΕκΑΤ. θ "Α ΑΓΡοΔ|ΑΤΡ0ΦΗ
ΠέμΓιτΠ 1 1 Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.815 - Τιμή 1,30 € - ν·νννν.ε-ιγμο5.:οΜ
.  ο, .
.Δ . Μ
 ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΟ  ΓΕ
κρυφή εγκῦκΠιοε ,υ
Το «ΜΥΣΤ||(0» ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕ|ΠΝ
για Π5 συντάξει5 στο Δημόσιο ειεεειειιειο
› ΣΕΛ_ "4
65ΧΡ0Ν0Σ
ΜΕΓΑΛ0Α|'|ΑΤΕΩΝΑΣ
του νόμου Λοβέρδου γιο όσους θεμελίωοαν ΣΤΑ ΧΕΡ|Λ Τι-ιΣ ΕΛΑΣ.
- Κουτρουμανη, δικαίωμα μέχρι 3].]2.2Ο]4
αλλά με τα νέα και αι·ιοχὡρΤιοαν αι·ιό
όριο ηλικίας ]_9.2Ο]5 και μετα =¦='Μἔ"=ῳ"¦Ἐ8ἔ=ἔ#Μ"
ο υι·ιολογισμός ΑΝΑΛΥΤ|κΑ
των οηο6οχών ΠΑΡΑΔΕ|ΓΜΛΤΛ ΤΩΝ 0Ρ|ΩΝ Ηλ|Κ|ΛΣ
Μινι ΣΤΟΥΣ ΦΟΡ0Λ0Γ0γΜΕΝΟΥΣ  γ
ΤΑ ΧΡΕ|-| ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ|Κ|-|Σ ι;; 
“ Μ. ι! . ι 4 κ  ο γ ι ι-ικγΒΕΡΝι-ιΣι-ι ψΑχΝΕιχΩΡογΣ
Χ 7 ~ ' ΣΤΗΝ ΑΤΤικι-ι ΤιΑ κΑΤΑγΛιΣΜογΣ
πογλΗΣΕ
ΜΤΒΕ'ἔΜἔΠἔὲἔἔΜω 4 ΦΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΤΕΛΗ Βιλλ
ΠΟΥ ΔΕΝ
ΤΟΥ ΑΝΗκΕι
ο ΕγκῆωΒιζουν ιῆιαδες   
προσφυγές στην Εῇῆα8α *
ΣΕΐ|ἔΣ |·| Ε.Ε. ΕΠΑΝΕΝΕΡΓ0Γ|ὁ|Ε| Το «ΔΟΥΒΛ|ΝΟ ||», / λ |  “· '· ι
' ΕΝΩ ΕΤ0|ΜΑΖΕΤΑ| ΝΑ ΣΦΡΑΓ|ΣΕ| ΤΑ ΒΟΡΕ|Α Σ _Ν9ΡΑ  ν'
ι·ιΡοκΡιΜΑΤικΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι γυναίκες γυρίζουν
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔιιΜοΣιοιΡιΦογ ιογ «ΕΤ» Μο ΜΝ ΣγΝΔΕΣΜο Πι ιι Δικιιι1ΜιιιιιιΣ ιγΝιικιΣ Ἐγγ“ηῇετη στη Χίλαρι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα