Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Ώρα αποφάσεωνRecognized text:
|(ΔΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟ ΦΕΒΡ0ΥΔΡ|ΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ σου ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 2020ῖ - ΤΙΜΗ 1.50 ΕΥΡΩ
Τρ. Αλεξιαδης
«Κρατηστε ολες
τις αποδείξεις
μέχρι νεωτέρας»
Ο Αγνωστο ποτε θα κατατεθεί η ρύθμιση
για τη σύνδεση του αφορολο γητου
με τη χρηση «πλασττκού χρηματος»
Ο Στο τελος του μηνα ανο|νετ το Τεχἰε
για τη Φορολογικές δηλώσετς› σελ. 6
κΑοε ΣΑαεΑτο Η
Μπλα Με ττιΝ
Το Σαββατο
Η θεία Κωμωδία
ΤΟΜΟΣ Η
ΠΕΡΙΠ0ΛΙΕΣ ΜΟΝ0 ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΧΩΡΙ|(Λ ΥΔΛΤΑ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
«Ομπρέλα» ΝΑΤΟ στον έλεγχο του Προσφυγικού
Σε αναμονή τι Αθήνα - Ετιικοινωνία Τσίι·ιρα με Μέρκελ
στοΑιγαίο.αλλα μόνοσυατουρ- Κομισιόν. Το Μέγαρο Μαξίμου νται απολυτα τα ελληνικα κυρικικά χωρικό ύδατα. έδωσε η διαβεβαιώνει ότι διασφαλίζο- αρχικα δικαιώματα>σελ.25
Το «πρασινο Φως» για την εμτιλοκή ΝΔΤΟῖκών δυναμεων
Σήμερα κρίσιμο ΥΠουργικό Συμβούλιο-Δυριο Ευτοατουρ
Ωρα αΠοφασεων
Κα θορ1σττκές οι κινησεις του Αλ. Τσίπρα
για ασφαλτσττκὁ, αγρότες κατ Προσφ
υγ1κὁ
Ο Παρέμβαση αΠ0φασιστικης
σημασίας αΙιό τον ΠρωθυΠουργό
Ο Με ενδιαφέρον αναμένουν αγρότες και εΠαγγελματίες τις εξαγγελίες για το ασφαλιστικό
Ο Τεστ για την Πορεία της
ελληνικής οικονομίας
στο ΕΜυρ › σελ. 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΟΚ
Διιὡλειες 2,89% χθες - Στις 450,83 μοναδες ο Δείκτης
Σημείο ισορροΠιας
αναΖητα τω ρα το ΧΑ
ο Εξ συνεχόμενες ατωτικες συνεδρτασε|ς 
στο Χρηματιστύρω με υποχώρηση 1908%  ° Γενικός Μακης Μ
Εκτός ρύθμισης
οφειλές Ζ7 δισ.
στον ΟΑΕΕ
Ο Δεν πληρώνουν εισφορές
298 χιλιαδες εν ενεργεί·
8εύθεροτ Μηελματὲς
Ο Επιπλεον 2.4 δισ. ψωστούν
232 χτλΙαδες, σου Μαν
ΜΜΜ ορτοτιΜ τη δραστηριοτητα τουσ σελ. 7
Ο Α ναοτροΦη του αρνητικού κληιατος
θα Φερει η αρση της πολιτ|κης
αβεβατύτητας εκτιμούν οι αναλυτές
Σημεία στήριξης αναζητά μετοχών στο τέλος της
οΓενικόςΔείκτης.Ηαντί- Χθεσινης συνεδρίασης Το" ΔΕΚΕΜΒΡΗ)
δραση των τραπεζικών ηεριόρτσετις απώλειες. 10; ωωΒΜ   5·  |
«Βουτιά» στις αγορές ΜΉ“Μ  σΠΝ Παραγῳγη
και το πετρέλαιο  Με"  Ως ἰ9μἙχ:Μἔ
β" τῷ" ν Μι,
· 11.196 κατα κε στον
“ δέ?ἔἔτ“ΖΖἔἴἔ$ἔἔἔἔω» 
Ο Ξνκαύοντατ οτ ενδε·Ξεκ
ντα οταθεροαοιῆση της
οικονομία· > σελ. 8
ΕητΧείρηση στήριξης των ΒεηΚ. Για Περίοδο αναταευρωΠαϊκών τραΠεζών ραξεωνΠροειδοηοτούνοτ
και κυρίως ως Ι)ευίεοηε αναλυτές > σελ. 4 - 5