Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΜΣ Ξ  
θα μεγαλύτερα
ΙΝΤ" Τ"" "ΗΜ" ΜΠΕ Μπα Τεν αγἔπ“μένον ! μ..
η η τ α ον ποπ σε να
ΠΜΜ μἶγἔε.ω συλλεκτικό ω λ
 Λ | ῦ ή·  Ι <
ΛΑΪΚΗ:
ΕΠ|ΤΥΧ|ΕΣ Ξ
ι ι ' Ι
588583" Βεντοεετ Βεντοεετ ' Ή
η ΠΙΜΥΡΠ|σηΜρ“φή
δ η  η( ψηφοφ“ρ¦“ς
. Μ"`“Γ“ρ0π
η · ΤΟΥ θΡΥΜΥ
;  Ν(1ὁΗ'ζΠΧΘΣἱτο ντἑρμΠι στο :Σ
 Τ ΟΑΚΑ ὁΠως ΠΚΡΙΒὡς ἑγ1νε ά
ΚΠ1 στο Καραϊσκάκη ΠέρσΙ
κΠ1φἑΙος ·
 η · 4 στο 4 κι" 84]
Ζ Ν . .
χ γκολ εχω ο ΠλυμΜκος στο
 Ϊ - Ι · , τ τελευτωο του ντερμπι
ι /·ὶ `;·'ἐ“ / Κ '4 4. ε .Ό ` ο χμ·
' ' κ ν `
ι: Η·  ·-` ' ' ~.
 7 Σ ά 7 ι·  | Ν
  γ ἔν #5! ¦~ ° ·
 .ν ' ἔ . - · ε α
ν ε ~ α - 3
ή Ψ  ' ·
$ἐ | · Ι ι | | Ι ' Δ
Λουκάς Μπάρλος και Ι Ι ¦ ι | Λ Λ ' |
Γιάννης Καρράς ”μιλάνε”
για τον Μελισσάνἱὁη Ι