Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΛΕΪ: ηΑσκ - ΑΡΗΣ Ωσηε» Η Ν·κΗ Α·ηΝ·σγ - ΗΡΑΚΛΗΣ (19.3ο›
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|0Υ 2016 | ΑΡ|0Μ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 0963 Τ|Μ|·|: 1,30 €
. .5: ¦ “ ω έ· .
η. . ` ϊ
ΔΑν ΣΕ
ο Η. κΑπσνΡΗΣ
' Μέρα μνήμη5 γ|σ το
σδ|κοχσμένο σετόηουλο
· ω Δ Μίντ·λσντ
Πρσω σύκα· .. - η .- _ . ¦
φάω ¦  Η. . Χ · > '4 καλο...
Μ"“Ἑ°'““5 Ο - τ ' Αρνεσεν!
ΠΑΟΚ Μυστηρ·ρ έ:
 Ι ' _·
ϊ Δ- ¦ · '
Ἡ ·- Η
> χ ,_ ..
 η η ·· . .- η
1 . . .
Ἡ 7_" _ 7 ` .
, Λι - _ . .
. Η ν ' -_ .β ω “ι_ __ ' -· .. .
«Πράσινο» από ΑΣ Αρη5
στην τσμε·σκη διευκόλυνση
550.000 ευρώ του Καρυπίδη
 ηΑΨ ΗΜ
ΜΜ@ὡ@ω
©Ρ8·ηγείτα· @ω@ω
. θέσε·5 Πι· Μ ' ©@ΧΒ@
· Ώωωω@ω
~ . ΜΕΘ “ΡΜ== ' !·
Να είμαστε ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΜΡΝΤΑ|(ΟΒ|ΤΣ
ανταγωνιστικοί ΑκσΑσνσΕ| κΑ| ο κΗΕ2ΕΒ|ΤΣ
· _ “
Γ. ΕΟΝ|ΚΗ
¦ω..¦.-.
κΑΗσΗ|κΑ |·| ΑΓΩΝ|Σ|'||(|·|
_ ΑΠΟΛΛΩΝ 
Ξ ¦'¦ΡΞἩ=β «ΤΕΑειηΗΕ·» κΑ· ΝΗΜΑ
· ἀψ ..
. ·!ηῆ%"ϋΜ| Η ΗπΑτΡΑσΗ ηΑΑΑΑ
η ΑΠΟΓΟ|:|ΤΕΥΜΕμΟΣ ΑΠΟ ' |'|Α|Α||(Α |'|ΡΠΤΑΟΛ|·|ΜΑΤΑ
 _ ΤΡΟΠΟ !ΟΥρΜΕ ΒΕΤΕΡΑΝΟ| |'|ΟΣΕ|ΜΝ ΚΑΛ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΚΕΔΟΝ||(ΟΥ