Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 ο ο ΣίῆΒο έδωσε το «οκ» για την
` Σ· - επιστροφη του Πορσγουονού φορ
......................... ..> "ζ
Έξτρα κίνητρο 4 ό
έχει ο Μηεργκ _
να σκοράρει ῦ
απέναντι στον
Ατρόμητο
Η ορχηγικη ομιῆίο του Μηεργκ σε ουρηοἰκτεε του
με τους
Έλληνες ο
ο Σαββίδης
. Γιατί του5 ξηῆὡνει
οιιό το Πόσα:
<“Λὶ 
ι ι: ι
κ · ο Γιατί νιώθει ηωε Χρωστάω Φ ' ο 86 ει
· Με _ στον ΠΑΟ την πρόκριση ”Ο δύσκΞῇ° Φ
Οι το Μοτο και` - ι · ο Τρόμοε στη διοίκηση για παω
για τον Σουηδό η
. ρεΒονε με τον Ατρόμητ
την κάθοδο οπαδών
# ΜΒ °μόδοε στο Περιστέρι  ξ ` ¦0"ζ°°ν'8Π
_ ε-| . τ · · ι £9 · _ ι _  Β φ κ_¦_,:¦Ή: α Σε ` _ 4
ἱεχωρις υν το Πορι-Λυων και Ατρομητοε-Πονοθηνοῖκοε “ < 17ἑ_11οἐ~/
,4  7- ι “ > _ - .  2ο ,
 ./όϋ'
 |5 φορα το Πετιπά
στα" κ
 ως | τι' ο
αεκ σύστημα
απο τον ΒΕΤηιεη