Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
_'-'¦_'·  Γρσφε· οΑρη8 Ασβεστσ8
ωων········· ._ -ν--.“ . π Ο.
· - ·
ρ .. ·Ι·,4 . τ . ο
ι . 9 .
τ τ τ
τ 4 Λ ¦ .·. Χ Δ '7 ,π ο
' · ε·'-- -··τ-·--. 5,· ¦·¦#- ἰ.(,_` __|' _
α ¦ ·
`- - ρ .κε ο· ή. 2! .--. ...ἀ¦ .`
. _.- ε τον > μέ · ·< > Ι τ__¦= ·., η -
` τ - 5 - “Ι _- -.·
η κ..
η τ Ι
<-___“ ή¦_  ἑ> Η» ' |--_-<
. - ο . . ¦  των: οσομ χ “` ε:
ΟΛΑ οτΑ ειηοο“κΑΝ  
> “ . ΣΤΗ χοεΣιΝΗ ΜΜΜ ε  
το Μ ΜΒΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ς  η
τον ΣΑΒΒΑττΑτικογ ν· “
ΝτερΜηι¦ ΜΝ οσο·Α ·
ΣγΜΜετε|χε.κΑτοΠιΝ
ΔΗΜ τον εωογΜΜ,
ο γογηογρτοΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΘ/ὶΗἶ! ΚΗ
Στο «ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΟ ΟΡ8» με τον Τοσο Τοστσλη
~ ' _ τ .  . · ο .Με-:τ μ- . ¦ _ . ¦ ¦ ¦
ο . 7Το.-:σκεΠτ·κο τυο ΟΠΟφΟΟΠ5 του!ΠροΠονητπ'γ·σενσ¦εκυσεττην ρων" του ο διεθνη5 μεσω στο ντερμΠι
τ με τον ΠΑΟ κο· η συζἡτηση σου είχε μασ του · Για ποιου8 λογου5 τον θελει με Ηροκλἡ
' Ρ: ί
Δεν μπορουν νο ορ·σουν τον Δημοτροηουλο
για το Σοββστο αφου τον ΜΑΜ στο μστ5
με τον ΠΑΟΚ. αλλο μενουν οι ολλο· τεσσερι5
απο αυτουε που οσο το κολοκσ·ρ· η «ΩΡΑ»
είχε οποκσλυψει Με ανω το «αγαπημενο ΜΜΜ»
των ΕΠΟ·ΚΕΔ για τι5 “δυσκολα οσοστολε5»
· Αρετοπουλοε. Βοσκοκπ8. ΑσμΠροΠουλοε. '(0015
ων κο· σφυρτξε στο μασ του ο' γύρου). το «γκραν
φαβορί» γω το ΟΑΚΑ. με στόχο το μεγαλυτερο ΜΜΜ
ΠροκΜση στην ΑΕΚ και το όπμιουργὶσ κλ'μστ08