Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ (ΜΟΗ ΠΙΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑ!ΚΩΝ ΤΠΑΡΜ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20% ΑΡ_θΥΛΛ0Υ 2655 ΠΜ". Ύ 50€
-...: 7 γ
` . 34
-η __“_
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκε· Πο ΑΑο ΤΟΥ Β |
ΗΡΗΗ ΣΤΗ" Η|ΗΗΤΕΣ |'|ΗΤ|
Χ Με; -  Η
β ΜΜΜ Μ ΠΜ Πο ΜΑ
ΧΑΜΑΜ ΠΜ ΜΜΜΜ Δε" ΜΒΜ!
Η ΕΑΝΤ Γ *ΜΝ ΑΗΑ“ ΦΗΜΗ" ΗΑ| Η|ΑΑ ΑΗ0ΗΑΕ|ΣΤ|ΗΑ
Η; ' :4
ῖ3-'9
  ΜΝΗΜΗ!
ι ΜΗ 2'ΧΡΗΗ0 ΑΝΕΡ|ΗΑΗ0 ΣΕΗΤΕΡ "ΟΥ ΕΗΑ|ΞΕ ΚΑ| "ΕΝΠ ΣΤΗ" ΕΞΑΣΤΕΡ0 ΕΛΜΕ' ΗΑΑ| Η ΗΑΗΑΗΗΗΑΪΗΠΣ
~ Σελ.
·- _ _ _Ἡ _
«Ε|Σ|ΤΗΡ|Α'Η ΑΗΑΜΑΗ» Ο ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΖΗΤΑ Ε"Ε|Γ°ΗΪΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Η Η Η ”` ”`  Δ Η Ψ"Ψ°ἔΐ
ΑΑ|ΑΗ0ΗΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΗ" Μ ΑΜΗΝ" ΜΥ ΕΚΑΠ" ΤΗ 'ΥΡΑ ' Η" ΕΠΕ ΔΩΣΕ' Ο" Ε'Σ'ΤΗΡ|Α ΣΤΗ'
ὴ¦ Α“_>-κ7_ ._-“ ,_._/`_ κ
ΔΗΛΩΣΕΑΗΑΡΝΠΜ0Σ Πο ΜΗΝΑ τογ ΠΑΗΑΒΗΗΑΪΚ0Υ “ _ ή Η Η Ϊ ί·
ΕΝΩ ειχε ΜΜΜ· ΣΕΑΗΑ80ΛΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μα! “ΛΕΝΑ "Η Η" Μ ΜΜΜ" ΤΗΣ ΜΜΜ  ΚΒΨΑἔΜΠΑΜ
Η”ΗΡ|ΣΗἑ
.›·Ἡῇἶ Ω ,-,ἶ·::
η. :εν:Ξ:@Ηἐ Με.
”Η   Σ:: “ΜΜΜ ΦΠ" ΜΡ“ΜΜ ΜΒΜ ·““0Π“Λ“ΜΜεΡ Ρ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα