Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΑΚΟΜΑ
Το ταλέντο. η τόλμη
και η τυχη οδηγούν την ομό6α
τπε Νεα5 Σμόρνπε στα πλέι οφ
ονιΕ ΛΕΠΤΟ
' Μετό τη ρεθόν5 με τον Πανιώνιο
τα πλόνο αποκοτόοταοπε
για τουε πολλου5 τραυματισμουε
Π Δεν προλαβαίνει ο Μυστακιόπε
ΜΜῖι.
ΜΠΟΜΠΕΡ
ΣΤΑ ΡΑΣ'ΝΑ
· Ανακοινώθηκε και εηίαπμα
από τον Παναθηναϊκό ο Ελιοτ
Γουίλιαμε ' 0 Ντόραεϊστο κόόοο
για τον ψηλό του Ολυμπιακού
' Αρηε · Αρμόνι
(Τ μ.μ.. ΕΡΤ2. ΕΡΤ3).
Λιμόζ· ΠΑΟΚ (9.40 μ.μ.. Ν32)
ΣΕΝΑΡ|Ο
ΑΝΑΒΟΛΗΣ
' Οι εκτιμησειε του Παγκόσμιου
οργανισμού παω θα κρίνουν το
μέλλον των ολυμπιακών Αγώνων
' πλω ο κοανόκη5
από την Εθνικη κόντμπολ
ΦΕ ΜΕΡΑ Σ
ΤΜ" Τ Φ | ΤΕΤΑΡΤΗ "Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡ'0Υ 20Τ5 | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 418" | ΚΑΘΗΜΕΡ'ΝΗ ΑΘΛΗΤ|'(Η ΕΦΗΝΞΡ'Μ
Ο ΑΤΡΟΝΗΤΟΣ ΑΟΕΤΗΣΕ ΤΑ ΣΥΝΦΠΝΗΟΕΝΤΑ Τ|Α ΠΑΡΟΥΣ|Α Φ|ΑΟΤΕΝΟΥΝΕΝΠΝ,
Ο ΝΟΝΤΟΝΗΣ ΑΠΑΤΟΡΕΥΣΕ ΤΗΝ ΟΡΤΑΝΠΝΕΝΗ ΝΕΤΑΝ|ΝΗΣΗ,
ΑΜΑ Τ.ΟΟΟ ΟΠΑΑΟ| ΤΟΥ ΠΑΟ ΟΑ ΠΑΝΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΠΕΡ'ΣΤΕΡ| ΧΠΡ|Σ Ε|Σ|ΤΗΡ|Α
' Αλοφουζο5: «Δεν εχετε οντιληφΘει τον κινδυνο»
' Οι <<οοοοινοι» ζητουν εοει'γουσο συσκευη
με ΕΠΟ. ΕΛΑΣ ΔΕΔΒ. δεδομενου ότι το οι'τημο του5
γιο ονοβολη του μοτ5 η ὁιεΕογωγη
με ΟΠΟδΟυ8ΤΟΟΞ οοοοοιπτετοι
' Ο Σοονοε. υοτεοο υπ οσο εγινον με τον ΑΕΠ
έκλεισε το Πετολο Μ το τελοε Με σεζόν
' θυοο Ι3: «Θο ειμοοτε εκει»
998ΦΦ
ΣΤΗΝ ΝΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦ|ΟΥ Ο ΠΑΟ ΠΟΥ ΝΥΝΗΤΑ ΤΗΝ ότι ΤΟΥ ΠΡΟΝΡ|ΣΗ
ΑΠΟ Ο·Ο ΝΑ' Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕ| ΤΗ Α|ΝΗ ΤΟΥ ΕΥΝΑ|Ρ|Α
ΑΥΣΗΟΗΝΑΝ Ο' Π|ΟΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕ' Ο ΠΟΡΤΟΤΑΑΟΣ ΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠ ΤΟ ΝΤΕΡΗΠ|
'Αν το κοτοφερει.θο ουμιιληοωοει Β
μετου5 Αοοβι6η και Βοογκοε ο
τηντοιοόο οτηνεοιθεοη η  θ
'ΤοΖΒοεοιμοτ5 8 · έ! Τ Β
Ο Σ|ΑΟΑ ΕΤΟ|ΝΑΖΕ| ΤΑ ΠΑΑΝΑ ΤΟΥ Τ|Α ΤΗΝ ΑΕΚ. ΣΝΕΦΤΟΝΕΝΟΣ ΝΑ' ΤΗΝ ΑΝΤΕΡΑΕΧΤ
Γ.ΝΟ'Κ0ΚΥΡΗΣ
“Το ντεομτιι
των ομοηονητων“
:το ΜΑΜ τον
βατό ποτΑτιοΝ
' Ηοοομι κοι Μπουχολοκο5 διεκδικουν Θεοο
Θο Φτοοει "Α
το Σοββοτο
ο Πόλο
,Πωσ του ΟλυμΠιοκου το Σοββοτο
ι "Γιο Βουξελλεεοκομηιοοο τι·