Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Τυφώνας" σαρώνει τις αγορές, νέο κραχ στο Χ.Α.Recognized text:
ε >  _ ο]  των επενδυτών
 εβΣ ιΑ Ο ι κο Ν οχι ι ι( ι-ιΔ Ε ΦΗ“ινι Ε
τειτι:ι ο φεΕΕσγΜ6ν 20"6 ς  "2ΖοςΧΕΟΝΟΣ - ΔΡ. ΦγΜον 5624
Οι Δεικτες της ημερας
ΝΝνν.ΧτἰΜο'ἱ8'ἱτἱο.9τ
Μ. 464,23
Ημερήσιο Μεταβολή
ΓΜΜ _ _
Ματαίωση _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜΜ _ _
ΠΜΜΜ _ _
ΜΜΜ·ΜΜ _ _
Γενικός Δεικτης
πιο ΝΠ μια
ἔἑἔἔἐ
ΜΒΜ
ιΔΑ
Τ|ΜΗ Ι.5 €
Κινηση Μετόχων
Ανοδικές 7
.   _ .... ..
_ *τη με.
ΥΠΕΡΒΟΛ|ΚΟΣ Ο ΠΑΝ|ΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΣΤ Ο|ΧΕ|Α «ΠΑΡΑΦΡΟΣΥ ΝΗΣ» ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
ιιΤΥΦΩΝΑΣ» ΣΑΡΩΝΕ|
τις αγορές. νέο κραχ στο ΧΑ.
Ορατός ο κίνόυνσς παν
Τρομάζει ο κίνόυνσς
Αγωνία της κυβέρνησης να
καείσουν άμεσα τα «μέτωπα» ή θέσουμε τον όιάθογσ
· Κατέθεσε νέο βεατιωμένη πρόταση
ι για εθεύθερσυς επογγεθμοτίες ,.-,
Ε. Τσοκοηώτσς: Αν η αξιοθόγηση
πάει Μάιο. ισύνιο κούκομε...
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Α 
“ παγκόσμιου ντόμινο 
Γ. κατρούγκαηος:
ΠΟ^|Τ'|(Η 3~5
προκαλώντας πανικό σε κυ
βερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. καθώς διαγράφεται πλέον ορατός ο κίνδυνος παγκόσμιου ντόμινο. με
πολλαπλές καταστροφικές παρενέργειες στην πραγματική οικονομία. στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και σε δημοσιονομικό επίπεδο. Οι αιτίες είναι
σύνθετες και δύσκολα αντιμετωπίσιμες. ενώ η μετάδοση και η κλιμάκωση
της αναταραχής εξαρτώνται κυρίως
από το ψυχολογικό κλίμα που θα επικρατήσει στις αγορές. Στα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία της κινεζικής
οικονομίας και στη μεγάλη πτώση των
τιμών του πετρελαίου. που ήταν οι αρχικές αφορμές κλυδωνισμών στα χρηματιστήρια. προστίθενται τώρα δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις του
τραπεζικού τομέα διεθνώς. Καθώς και
οι φόβοι για τις επιπτώσεις του προσφυγι κού στην Ευρώπη και οι παρενέργειες της σοβούσας εσωτερική κρίσης
στην ΕΚΤ. μετά τη δημόσια αμφισβήτηση των επιλογών Ντράγκι από τους επικεφαλής της γερμανικής και της γαλ
υφώνας» σαρώνει ης αγορές
κόσμισυ ντόμινσ. όύσκσῆα οντιμετωπίσιμες οι αιτίες
λικής κεντρικής τράπεζας. Αδιανόητη
ως προς την έκτασή της η καθΚηση
που παρατηρεί κανείς στο δύσμοιρο ελληνικό χρηματιστήριο... Αναρίθμητα
και τα ιστορικά κραχ που καταγράφει η
ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Εν τω μεταξύ. άλμα πάνω από το ί0%
καταγράφει η απόδοση του ελληνικού
10ετσύς ομολόγου. στο ι0,356%. ενώ
αυτή του πενταετούς βρίσκεται στο
12.83%. αποτυπώνοντας για ακόμη μίαφορά τον κίνδυνσγια μιαχώραπσυ έχει βιώσει μια εθνική χρεοκοπία. αλλά
και... έξι εκλογικές αναμετρήσεις ένα
δημοψήφισμα. αρκετές ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών. περιορισμούς
στην κίνηση κεφαλαίων και επτά συνεχόμενα χρόνια ύφεσης. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 7,87% στις
464.23 μονάδες. αν και ωδοσυνεδριακά
έφτασε ακόμη και στο -8¦60% (460.56
μονάδες). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα
97.5 εκατ. ευρώ. ενώ ο όγκος ανήλθε
στα 229.48 εκατ. τεμάχια. εκ των οποίων τα 6.2] εκατ. διακινήθηκαν μέσω
προσυμφωνημένωνσυναλλαγώναξίας
10.42 εκατ.ευρώ. η τ · . ·
3 οοΣΑ: Σταθερή ανάπτυξη
Ξ στην Ευρωζώνη
¦ Επιβράόυνση όείχνσυν
· οι όείκτες για ιοπωνίο. ΗΠΑ 
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ τι]
Στο «στόχαστρο»
της ΕΕ.
σι πσθυεθνικες
Εως τον Μάρτιο συνιστά ν ια
για την αποκααύψη
όέόσμένων τα. ι8
Έπινε ι.540€ .5 
ζ Γιατί ήταν η Μετοχή :
 της ημέρας τα. ω ί
Οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο τομπθό
Σελ Μ-Γ'
Στο ΝΡι.5
εστιάζει
η ο. Μουν ι55Μ›
Στις 4546 Φεβρουαρίου
ο νόμος - Στο ι όισ.
οι εισπράξεις το 2046  ,·
ΕΠ'ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Αύξηση εσόόων
το 204 5 για
'ητετ|ίΕε ΑΕΕΓΑ
Στα 7.5 εκατ. εκτιμώντοι
το κέρόη - Ενισχύθηκον
το αποθέματα
Σε όυσμενη θέση
έχει περιέθθει
η Τηῆέτυπος
Στα ιιΟ.2 εκατ. ευρώ
οι ανάγκες της
σε κεφάάοισ κίνησης
«Μαύρη τρύπα»
από τα παράνομα
τσιγάρα
Στο 67ο εκατ. ευρώ ετησίως
- Ζητά οποτεηεσμοτικη
αντιμετώπιση η αγορά