Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
;-< Η κόντρα του Αλαφούζου
`·Ϊῦ είναι με τον... ΣΥΡΜΑ'
· Πὡ8 με αφορμή τον Μανταῆο ηοῆ|τικοΠο·εί την κατασταση
κ. .τ --' Μ ω Η· ΠΔ κ  Δ |°°Β°ΒμΞί σταν·τ  4
' 7 . γ ` ' Ι 4 ς η 'Ι Ζ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣτοΙχΗΜΑΠκΗ & ΠΑρΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡΙΔΑ Κ ο ` Η θεση με τ@ἩΜοκ
4 'Σ τα) γ
Η· ·' χ.
· μ
¦7' -¦» '
Ο α ' α ρ   ΟΛΥΜΠ|Ακ0Σ~
· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2643 Η
· ”ΠΜ
ΤΡ'ΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΛΡ|Ογ 2016 130€
'· ο · “    · ο  ὅ _ ' πο Λ'
Ι | :π 4
 Οι καῆοκατρτνεε εισαγασε38 του  7   Ν “
που θα έκαναν καῆύτερα την ΑΕΚ .  ~ :Ξ = π
.,%~6¦'“ . Η ατακα του ΣαΒΒἶδα 
οκ κ-ξ¦ 4/4 σου ενόχῇασε τουε 7  
 °νΒΡὡΠ0υ8 τηε σμ66$:ε
 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
χ Η εκΔ·κΗ:Η :
έ ·' ι ; ' _
ο- ϋ;¦¦~τΠτ·τ!'ιτ·Ξ|τΙτΙτ
 η ο Νώε Βίωσε ασ ώρεε πριν
Χ από το ματ8 με ταν ΑΕΚ Θ
Τι Μπεστ ή.
για τον Μαουονσνότε.
σε τι ταιριαζει με τον Πονέτ
ΣπΙχΗΜΑ Ρ
Σε δυο μέτωαα τσ εν61αφἑρσν του κουαον1συ °·ῖ/
· Πέρασαν
Δ ημίχρονο
α· Αγγλια
ο Ξεχωρίζουν τα Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ ί
Λεβερκουζεν-Βέρντερ κα' Στουτγόρ6Π- Ϊ
Ντόρτμσυντ · κρύβουν «ΒόμΒε5» τα ματ5
στ·5 μικρέ5 κατηγορίε5 του Νασ·ου