Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΕΡ0|Α¦ ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ ΛΡΒΛΝ|Τ|ΔΗ; Α"ΡΟΤ||(ΟΣ¦ '(00ΥΤΣ Ο ΒΛΖΛ|(ΛΣ;
Μ'@Ν ]Ξ| 
 ἐ`ἶἔ©Ἡολικορίσω εμφόνιση ΜΑΜ Το όσιοχο σουι ιου ί( ι γ'$ζ _ Σ · ' '
πως· Π· Ο ν Μάρω Ι ; ¦ οι ειοτημΤουμπο
«Παίξομε : τ ““"“ '  · Σ Ρ κ :εξ ξ 1 Εξέιισε ι·ηνπ<:·ινή|
Χ "ειοιμος για ενδεκσδο χ
Ι 'ϊ
Δεν μποροοοον·νἑ
'  η '  συνειδητοποιήσουν
- _| _ .αγ ·ΣΕΛ.35-3ό¦42 , · ¦ ¦ ¦ μ
Ε|(|'|Λ|·||(Τ||(0Σ Ο ΠΑΟΚ ΧΩΡ|Σ «ΣΟΦΟ» Η
Ι ν
σο·““ Ἡ ε ε '
- 76- :~ Με ί . ή
. ΜΚ Ώ) . Με η ϊ δ ο ν
Ζ! “κ ; 7. _ ›
. α ¦ Ϊ :Ν Ξ ο θ “η ;
η ι Δ
 ` ε #ἶΞ .Μ ε
*3 1 ε '
ά ζ .. . . ΝΒ
¦ _μ Ι _ 4 . .
τ ι ~ η, ι
7 8'. .' Δ λ Ξ σε (Νέα: › Ἡ
Η η... > ›, : η _ “ _ Η,
| ι| ι Ν Π
. “Ο ΠΕΡιοειΑΜο κ
| ΣΤ0|ΝΕ||Φ η ΜΡ0Α η > ί _  '_ _
 _ Φ) -- χ “ ,ρ 'Δ ω ι τ ϋ·Μ|Λ0ΥΝ κιΜΣΜ|ΔΗΣΐΜπογΛογι
 γ Π·  · ν ' ©·ιξΕβΠἄΝιΔΗΣ¦€  Έ Σ 
ο   ι  “
ω. “/ι:> Ϊ Ξ Η  | |
ο |-|Α0|(» ¦ μ; _ = ω ' !| ' ' Φωνες σιον παγκο|
.εκ- Υἔ% η_ 41" Η 
γιο ·:3μυνσ| διοιιη ιή
ϊ, Π· Συνένιευξη
Κβ Γ = - Α ο γ :μ κι ε Η ιου βειερόνου
'Κ' η η, ΣΒ -“Γ|ΑΤ|_ 5ΕΝ "Α|ΖΕ|; _ “ξ Ο =Ε;"ΑΣΜ5 ·ΣΕΛ. 3-9¦ 48 γκολκίπερ ιου Αρη
^ἰ|Α|'|'|ΎΞ|·|Σ ΤΟΥ |(ΑΡΛΤΛΣὸΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΒΒ|Δ|·| ΙΜ
= Π ζ γ· ΙΜ,
¦1ΣϊΜΠιο'ΝΣ·Νῇ
ε Δ ·  .- __ __  οι οΜΑΔΕΣ Ι
Σήμερα σιη “ ΕΜΣ] - | | ” ¦ ο ε 4η _ “ο ”
.ΣΕ©98_39 Χθες| μοζισιο ΜονοΧο 7 ή . Δ κή; “  Ι
Θεσσαλονίκη 8 Ι
ΟΣΕΛ. 38¦ 42
ΕΠΣ" Ο' ΚΟΡΥΦΑ|0| ΤΗΣ Α|'ΩΝ|Σῖ||(ΗΣ ΚΜ Ο' ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ θΝ0Λ0|'|Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα