Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πατριαρχείο Ρωσίας: "Ε.Ε. & ΗΠΑ πιέζουν να καταργηθεί το άβατο στο Άγιο Όρος"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
9 ΦΕΒΡΟγΛΡ|ΟΥ Κα
2015 γ ¦ η 7 7 γ η γι γ γ _ ΝΥΝ
· Υ  γ γ  Η ι ο , κ ωγΜχΜΨ ῖ_
380 ΕΤΟΣ  η ο   ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιἴ  
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ _  _ γ ,  γ ~  # ΜΜΜΜ/Μ 
00495) 3895 ι  Αν γ η] ς ;›  ΜιΜιιιιινιιιιΜ
ῦ / ' Ι `ῦ Μινι πιο ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
ΜΜΜ Η Η!
πινιι-ι ι ΕΥΡΩ γ Χ  η! Οι ιι5ι·ιιΜἶΜΪΜΜ
ΜΜΜ" & Η " | Ν
ΟΙΑΠ0ΡΕ|ΤΕΣ ·
ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΥΝ · '
ιιιιιιιι - -·
|ΚΗ ' ι.
ΜΜΜ γ _ γ Η Π _ γ· ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-7
Στο "Υπερμνημόνιο-ΜοΜοΜηαυτη"
 | [πρόκειται για Τον ΥπέρΤατο Νόμο],
που υπογραφηκε στο Στρασβούργο
από 25 έως 29 |οιινίοο 2οι4¦ αναφέρεται-προβλέπεται στο αρθρο ιο, παραγραφος Δ το εξής: "Καταργηοη ΑΒΑΤΟΥ ΑΓ|ΟΥ ΟΡΟΥΣ από ι.ε.2οι7“ι
Τυχαίο; ΣΕ/ιιΔΕΣ 5-5
ΣΤΟ ΑΠΟ ΟΡΟΣ"
Θα επιτραπεί αρχικα μια ελεγχόμενη
είσοδος των γυναικών σε δύο Μονές!