Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ηαιαι και νιαιί Μανν
να αιαιιιιαεαυν την ην
ΓραφειοΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ Σελ.40 |
Μαη τα Μαη. ιιαηαια
να τα Μαριαννα...
ν Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ
ΔΘΛΗΤ|κΗ
Με εηαιιιαιες εεαιρεαεις ηαυ επιβεβαιώνουν τον κανανα
ί '- ' ' τ  τα· πηνία ίί-· ι
Μ·ι““Μ“ννιανναααἔσω· -  _, Ϊ
- · - ”
· έ '
. Α .
ο   "Μ" 7.
Ψ ` 7; ” “ο Ο >  Βήτα::
ί *Σ Τα ἔΨκ 2=·Ψ9^τ τ 7 #
Ο Πογετ Παρα την ασχημη μερα τΠ5
ομα6α5, στο α' ημίχρονο είχε «κλειδώσει»
εντελὡ8 τον Ατρόμητο, αμω5 στην εηίθεση
οι κακε8 εηιλογε5 διαδέχονταν η μία την
αλλη · Προσηαθησε με 3-5-2 στο τελοε,
ΧΕ|ΡΟΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο ΤΖ|ΜΠΟΥΡ Που Προκαλεσε
αηογοητευση με τον τραηο Που κινήθηκε
στο γηηεὁο · ΑΜ δικα του ηούλημα τηε μηαλα5
(ένα ααα τα Πολλα) ξεκίνησε το γκολ του Μηρίτο
6 ,θ . . . και «σιγουρεατηκε» αηα αλληλουχία κακών
ημ|0υργΠ Μαν ρ"γμαω “Πο Η] Πωσ' αντιδρασεων στην αμυνα · Χωρί8 φαση το ματ8
αλλα κονε'8 δεν μ"ορουσε να ολοΚλΠρωσε' μεχρι εκείνο το σημείο, εδειχνε ηω3 θα κρινοταν
"Μο" “ Πρ0Ϊ'μ"σε να μ"ν ΧρΠσΨ0ΠωΜε· στο λαθοε, Που το εκανε τελικα η ΑΕΚ
καθολου τον Μηουονανοτε
Σ!"""°“( ΡΗΤΑ; "'ῳνΜ'Μ'Ϊ Ι απο την Ευρωπαικα ιυυ Φιαίηηαυ στα
ΜΜΜ", "Η" "ΠΟ 8|'|ΒΒ°'| αααυων Τθ'Τ|||'|θν( Μ" του... ΑΥν8Πθ|Τ0|'ῆθ'|
    Δ|ΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤ|ΚΑ ΣΤΗΝ «ΩΡΑ» Τ|Σ ΠΡΟΘΕΣΕ|Σ ΚΑ| ΤΗ Φ|ΑΟΣΟΦ|Α
ΤΟΥ ΜειΜοΜετοχογ ΤΗΣ ΚΑΕ · ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΤΤ:00 ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ,
.      ¦Μω Η κΔΘΟΡιΣΤικΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΑΡΟΥΣ|Α ΤΩΝ ΣΑΚΟΤΑ ΚΑ| ΔΟΥΒΗ