Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
_/-1_#_[ `Ν 
ΡΕΣΙΤΑΛ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΕπΕΡΔΣτΟ ΚΟΣΜΟ τΟΥ θΡΥΛ0Υ!
σ η Κ 7 ζ» .7_ Ο κι _
Υ ~ ' η _ ·  Υ __ ¦
' ' _ ·-›· Ι·- ' ` ΙΡ 7 Ο Ο 7 _ 7 Ρ ε η : · 4 · Ε
η _ _ < Ο . ; _ἶ_ κ.» ._ · Τ_ἔ
, Ο . Ο  . Η ““ Ξ ὁ :Ο
 Σ Υ 1'  _ `·. .< _· _/¦¦ .Υ Ώ' Ι `
Ε Ε _ 7 · °~ Υ ._ ·· _ Ο  ···|>¦~:¦
 ΥΕ γ . μ μ Λ π ·_
¦ _: . · . ¦ ¦
”ΡΕ, · ι
η · ' ι
› Ρ , |
ΔΡ. ΦΥΛ. 826 ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
Ο Με γκολ του 
:Νορβηγω από το 8'. Έ _
Ο ολυμπιακός `
Ο επικράτησε άνετα 1·0
του πΑΟκ και μεγΜε
τη δ·αΦοΜ από τους...
διώκτες τω! ΣΕω-5 
τ Μ» κ ¦Υ,.ἑ η κ -` Σ -7 ΝΣωΕκΚκ@:ερ"' Μ. . Ἡ.. ΕΜ; χῳκ·π
ἔ:Ξἰ“ Ρ: Υ ΜΑ?  Εφ Υ¦Υ9ἔ-ὲ._.εΡῦ$ Ἡ* #7
`  Δάκ · υσε όλ
  .  Ρ
το |(αρ'·'σ· άκη' 
Δ κ Ο Μ Λ
εχει.. “Ασκ ΕΣΕΙΣ Ο ΤΥὴΟΣ ΗΕΡΟΕιΣΤΕ;
/”/ῶ ' /'
2νεοιτΟΠοΥ ΗΕΗΒ: ΞΪΡ|Φΐ  ἙΪ;ἔΞἑξΔ¦εΥΕ ' '
Σω ΒΙΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα