Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'Ο των". κι Μ" ΓκΟνΣτΔΒΟ ΝΟΓετ ΣΤΟΝ Σκια
"Η "Μ "Π το ή· Ο" 'Οι · κΑί ΣΤΟΝ χΡΗΣτΟ ΤΡ'ΑΝΤΑΦΥΛΛ0ΠΟΥΛ0:
ια· το Η απο ΠΜ... · τ =  κ  _ γ
Γραψε· Ο ΝΑΝΟΣ ογΠοΣ ω. 32 ο.
 Μικρα. ομαοοὡνο·
το ΜΜΜ
Γραφείο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ Σελ 2
ΑθΛ'|Ϊ|κΗ
ΚορίοκΠ 7 Φεβρουαρίοω 2016 / Φυλλο ττοο Ι23οΟΙ / € 1 30
Αυτο το φορα ήταν ΜΑΜ
με τα σπα τος!
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΣΕ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΛΥΣΕ
ΤΟΝ ΚΟΡΟΙΒΟ ΙΤΟ-49ί · ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ¦ ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΡΙΝΙΠΑΟΥΝΤΕΡ
Ο Ι.'ΙΑΥΡΟΕΙΔΗΣΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙ ΣΑΚΟΤΑ. ΝΙΠΡΑΟΥΝ. Ιν'ΙΙΛΟΣΕΒΙΤΣΙ ΚΑΛΑΝΙΠΟΚΗΣ
· ΜΟΝΟ Ο ΚΡΙΣΤΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΙ”ΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ι”Ι` ΑΥΤΟ θΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ· ΛΗΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΙ/ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΙΠΡΑΟΥΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΚΩΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΞΙ
ΩΙ.ΙΟ ΚΑΙ ΟΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
· Η ~ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΛΕΠΕΙ Ι ΤΣΑΙ.ΙΙΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
«Ευχαρίοἶῶ Πολυ οσου8 με θελουν Πίσω
στην Αγγλία,·?αλλα η θέση μου είναί εδώ,
είμαί Πολυ Μπέικερ μΟνΟε“μου στοχο5 είναίνα
συνεχίσουμε με νίκ85, γία να είμαί χαρουμενο8
κί εγώ καί όλα ο οικογένεία Με ΑΕΚ»
«ΛαβωμἑνΠ» αλλα αυΟτρασίσμἑνη για το «το στα το», η ΑΕΚΟρα του Πογέτ
ρ Μ  σε μία ακομα δυσκολη εκτοσ έδρα8 μαχη (17:15) κόντρα στον Ατρόμητο
.Δ 'Ι @ω
κ Ο ~~ Η 
ί ` ί
ο ~ .ΕΜ Ξ ¦  .Ι Δ·
ἐ- -ἶΙ  Ο
 ”- ο ώ] Ψ,
ξ ἔΐΟ ΞΞ ἑἰ Ι! ΡΑ Ι
ΑντίΠαλ05 για Πρώτη φορα ω8
Δ ΝρΟΝΟνοτἡ8, σίτμερα ο Τραί'ανΟ3
· Τον αγαΠα, τον εκτίμα και τον
Ι ' σέβεταί όλα η Αεκ, αλλα σίίμερα
ὶ αρέσει να τα δώσε· όλα γία 90'
“ ΣΜΣ Ο· - καί να τον στεναχωρῇσεί
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΙΟΤΗ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ: τ Η Ι Ι
. . , . @ε τΣ_;μ` ΙΝπίοΝίοῆπίίίίίίίκσΝ
«ΜΜΜ, ΜΜΜ Τ "ΙΜ" 00"» - ° ¦ “ΜΜΜ ΝΝ τι :τίνι
 - ο. φ  ί Ν ΠΟΛΥ ΔΝοτΕΡΗ Σε Ολο το ΜΑΤΣ,
ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΙΟ-Ι)
ΤΟΝ ΠΑΟ · ΣΩΣΤΗ Η ΚΟΚΚΙΝΗ
ΣΤΟΝ ΖΕΚΑ · ΣΤΟ +7 ΜΕ ΝΙΚΗ
ΠΑΕΙ ΑΠΟΨΕ Η ΑΕΚ!