Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΜοτ ΜΑΚΡΗ: ~ ' 80 €  °:“ΡΜΜ°€$
. η `οαγνεΜςμαρι4
Ι ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|0Υ 2046 Ο ΑΩ. 45879 Η πως στα χθε- ι
ο Ξ εινα εκοήήωοή
ί για τα θύματα ι -^
Ι τμήματα
ο ρίααε;το1
3.000 Φίήαθήοι
έσπευσαν. παρα το τσουχτερό κρύο. στο Καραϊσκόκπ
` για να αποτί- τ
σουν Φόρο
τιμής στα τα
αδικοχαμενα
θύματα που
αΦπσαν τήν τεήευταία τους
> πνοή στα σκοποπότια τής θύρας 7 στις ο
Φεβρουαρίου του
ζ; τρωμε" από
. ἶ“ΚᾶΡΞῦΨ “ΜΥ
. ήρεμο· εννοια...Η
Η Επευθερία Τουμανίοου
ίμήτερα του
ταχρονου Παναγιώτή› είπε: “τα
παιδια μας εοῶ
και σε χρόνια
παρακοήουθούν
τον αγαπήμενο
` τους θαυμπιακό
από ψπήα και
χαί-ρονται με
τους τίτήους και
τις νίκες ο θα
χαρούν και αν
νικήσουμε τον ΠΑΟΚ
με ποήήα γκοή»
η ο Γιάννας ϊααιρόπουήος ομνο- `
ν , μιήεί με τους αοεήρούς Αγγε- 
ο» ήαήουήως. Παναγιώτα και Γιώρ- .
“γραφ από τήν παήια θύρα 2
' Με.: ότι ή ουγκινήμενή και περιγραοικο- `
; τατή σωρο Κυρίου του σταματι
ἐ ' κού Λάπα ΜΜΜ. ήταν και φετος
·' γ > το κεντρικό πρόσωπο του μνήμοἑ
η : ούτω των θυματανϊτής θύρας ,7 .
Τα πήήθοςιχειροε. _. .7 . . . 7 · η κρότήσε θερμοτατα
' ί, ~ Ε Ξ 5” Φ Ι :Η ' · τ τις ομα6ες αρεσε
7 ' ' ή ο σφαίρουκαιμπα: σιτετ.το σύνθήμα
Ψ “θρύήε θυμήσου
 προσωπική σε ο. .
θεήουνε ακόμα κατ
οι νεκροί σου» οσ/ __ _ _ με ` ναύαε τήν ατμό- .
θ ~ Ν ` 3 γ ο -›`σΦαιρα,καινμαςί ' Ξ
Ξ ` ' ~ ῦ ί · `“ ο ' ι 7εκΦραστήκε
το ήαθος για Ϊ 'ί
'νίκπ σήμερα ~
. επί του
ο αν Μακ ο
' ο Η εήεαθερι Τομμα μου ήταν και
. η , > 7 ; Δ . Μες “φερτο στο-Καραίσκακή. ο.
ί κ 8 ζ ἶ κ · . › εκπροσωπώντας τις οικογένειες
; 0 ν ε ~ ~ των αδικοχαμενων θυμάτων τής Δ
Φ τής ιιιεμμαυαοίαυ` του των `
 “ετων ί των
Γ απο 'ο. .ονενταοτ κοίοήκε;ανετοιμος αήότ
·τ·ιι:κοι;ήοωνΜΜκτενόψει ή κ
~“ΆννεοΒεπ ¦ ονΦνΥ:ΤἔΜΜτναα
ΜΜΜ _.·οαιατ_'νΜΜ
γ ή απ'
"ΒΡΕ ΚΔ' ΜπογχΜακιι
ο Σίήβα ικανοποιήθήκε από τήν πα
ρουσία του Κρήτικού χαφ στήν τρίπαπα και τον συμπεριεήαρε στήν
αποστοήή για τήν αποψινή αναμετρπσπ.· ΜιΛιεοι·εοιττ - ΖΝΤ|ΕΜΡ σοκίμασε ο Πορτογαήος τεχνικός χθες στο
Ρεντπ
ΜΜΜ! "Η" 'ΜΜΜ ΜΙΒ...»
“Φροντιστήριαν και αυστασεις από το τεχνικό τιμ
προς τους ποσοσοαιριστες
για να μήν τσιμπήσουν σε
_ πιθανες προκήήσεις των
παικτών του παοκ
, |""Ε|Ε
παρ ταπεινα» κατ»
ή Ματ“Με την _ 
ατακα τον · .ο
κ φακοί ΜΜΜ
^ ›“εγνυανται απρατόεήήμα“ στον.ορύήοἐ “αρχων
` ί ι ' ικό-κίνήτρα.γιατους γ ήττες 
κ χ εταιρία.ῖοιπεΜΜετ κι
ήσαν. .ήν-ανατερότήτα αν 7Ζ “ '
μ Φωνή και μόνο Φωνή 'ο οι οπαοοί του θαυμπιακού
Ι οφείήουν να είναι ιόιαιτερως προσεκτικοί ί
~ στις εκθήήῶσεις τους. ώστε να μή σώσουν ί
η τήν παραμικρή αΦορμή για τιμωρία ο
_ ζ Από τον προπονήτή και τή όιοίκήσή
μεχρι τους οργανωμενους. απαντες
1 επιοπμαίνουν τήν αναγκή για υποοειγ' ματική συμπεριφορα
3 ' ή ο Πρωτέας Βούήας . Ποντιακών σε κ 
ί εβαήε ουσκοπα. " 19ΜΚαήο0 το ασκ· 
= ο οπαμπιακος ομως με . τη αήήα_ οι νερυθρό-χ 'η
ανατροπή στο τεήευ- η ο ο Πευκεςν;βρήκαν τον “ η
ι ταίο όεκόήεπτο πήρε Ι ”Μ . η υ τροπο.να;επιραήουντε ' ζ;
 τή Μή συνεχομενπ ~ ω, χμ.. ' Ε .η ῖιήικατονἴνόαο τους Κατ ?Π
νική του στήν Μ γυ- “Μ"Ἡα ` η ναἩ¦Μμεήων τα 
ναικων. Φτανοντας στο  ο ι ί ή ” ' “ `
νικήΦόρο 87-84 μετα
από μεγαήή
προσπαθεια Ι '
να » ν Ϊ” “ΜΚΞαττοοι#
Νοτια εργασια ειπες “ΜΜΜ”α"Ψ
το" Φοοτεῦνήμ <
ήήιαόής (αριστερα)
και Μάντζιος οι δύο
σκόρερ του αγώνα
τής Λιραοειας
'“.“στουςαναπήήρα '
ή .τον ατακα".
-, ι ακεε.“哦 .
ἴ“τιιΜκκΑοήιττ“
Ε Με;; Μαα" νειΎότιή ανατροπή ήρθε '
Ι .ο ..“ήν.οεντοχ
το κανεις; "
' Γραφει ο ι·ιιιινινιιτ οιιιεοιιτισεήιοέ ιοί
 Ϊ ἶοΔπρωτεας
πρωτίστως με »
¦ απατα ταν-Η
"παικτῷν και 
ι' Μακαμπι: “ή
πιστεύεις; δεν ή»
 παταω- ζ
είχες” προβα
 -¦χἶΞΞῳο:ΜιΝσγια :χ 
7 αγωνιστικούς ήόγοας.
α όπως και1.οιἐτραυμα- ζ ή χ ο
“ ΜΜΜ 
 `Μαννα"
ο οι αναμνήσεις
του ιΝΤΞΓιε απο το ματς
τής τούμπας. οι οσκιμες
του :ίήβα και ή νίκπ
που αγνοεί ο “οικεοαήος του Βορρα··
στα τεήευταία τεσσερα παιχνίδια σε
πρωταθήπμα και
Κύπεήήο
Π ή εεεήιεή του ομίήου κανει ακόμα πιο σπμαντική τή
μεγαήή νίκπ του θαυμπιακού επί τής Κίμκι ο οι «ερυθρό' ήευκοι» παραμένουν στο παικνίαι τής πρόκρισής. τήν ώρα
' που και και Μπαρτσεήονα νιώθουν
μεγαήπ πίεσπ ο ουσιαστικό
·αΦεντικό» του ομίήου ή Λαμποραή του Μπουρούσπ.
με τα μεγαήα οιπήα σε
Βαρκεήῶνπ και Μαορίτή.
στο ύψος τής ή τετκΑ.
ήυγίζει εκτός εορας ή Κίμκι
και αντεχει ή Μπαμπεργκ
ν την αναπνοή μετα· κ
ήντα αγωνιστική.ενώ τήν ~ η
' Βαομαοαοήοκήπρώνεται “_
,χήρος ο Μπορεί το εισι-- '
ανια τους τε» να ,ερθει και '
ο Τρικαῆινός χαφ θα αποτεΠέσει και στο σημερινό
ματς τον “εγκέΦαΠσ» του οΠαμπιακσύ
Λ0Τ2ΕΣΚ': ΜΗΝ
ΠΝΑ' Η ῖΑΥῖ0ΤΗΤΑ
ΜΑ: αήήα αν τή
βρήκαμε Με. θα
φανεί από τή αερκεια που θα εχουμε» ο Τι ήεει ο Ματ
για τήν αμυνα αήήα
και τήν ποικιήία
που οφείήει να έχει
; - ή ομα6α του. όταν
ο αντίπαήος οιαβαζει καήα τα πικ
εν ροή
_ -ήπταήιήεετππτε 'Ύ
 των παπα-αο=ή . 
Με πγετπ τον Φανούρή Γουνθουήακή
ΜΜΟ) επικρατήσε 2-0 του Αστέρα
ί τρίποήπς στα ήεριΒόήια. πανήγύρισε
. τήν πρώτα νίκπ τής ιστορίας του επί
ή των αρκαόων και επέστρεψε στις επι
Γραφει Ο °ΑΝΑΣΗ¦ '2'Μ°ΥΡ'°¦ (σεήίοα '8)
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡ0
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΐΕΡ|·|
ΞΑΝΘΗ ΜΕ ΓΚΟΛ 'ΤΟΥ
ΣΟΛ'|'ΑΝ| (ΒΤ)
σ = οσκόρερτής " η
 εανο“ττοήταήοε ~
στιγμιόταήο με τον.σα- '
μ μπαίκτήτοα ΜπαΞε“ ,
Ν ΜΙΒ" '
ο :ταύρος Μανταήος παρα ποήύ σωστα απεραήε
στο αν τον τε". που πρώτα κήότσπσε ούο Φορές
ν και μετα χτύπήσε με το αριστερό χερι του τον
Σοήτανιί ο Απίστευτή ή αντίορασπ του Πορτογαήου
στή θεα τής κόκκινπς καρτας. κοήήούσε το προσωπό του στον οιαιτήτή και ενας θεός Ξερει τι του
ειμεήνεί Αν γινόταν ο Ζεκα πεπρεπε· να οεχόταν και
οεύτερπ απανωτή κόκκινή. παραήίγο “να το ερπεπε» σαν αοεύτερος 2ινταν με Ματερότσι··ι
-¦στονῳΚαήτσακαιἐ°όταν;ή .μπαήα απομακρύνθήκε
- |¦ο|-τεκα;χτύπήσε;σ οποσσωποτον τσήτανιι τ
` ή ακριτική ομαδα. με “τρωω τοίεπιθετικόῖτρίγανο Ά
ορωνίόή-Νιετο-Σοπτόνι ταήαιπὡρπσε_ααανταστα;τήν
. αθήναίκήιαμυνα. ή οποία ειχε εξαιρετικό“τον:τιή Ξ
, ίαποσόρήσεγκοή στο Νοε τετ ο ,τετ με"το'Νιετο και `-ζ
στο θα' ,σε γωνιακό σούτ του οοΦανίοήί και 'τον Με;
ψ ο ' ` ~ ` ι ή ' :Μονο-ΜΜΜ τραχύτατο μεν. γ
Δ αήήό με ήγετικα προσόντα 
Ο ΚΟΡΥΦΑ|°¦
"Ρ°Χ°Ε¦ |'|ΩΡ'0¦
ποιήτετιιτ. πήρε με ανεσή
τον τίτήο του ΜνΡ τής ως
αγωνιστικής
 πατατα Σμύονήτ;ιιεο·99ίσΨΚ= ξ°νᾶ'σὲ;Μ· “ ί
Με· ίεκτός εοοαςαυτή τή.οοραι.“κοντρα σε ο η
ο πο ρίοκεται:οτή των του-.υποοιρασμού.
' 'με αν Πανσερραϊκός Αντονι '
Η. ΜανπτιεΜ ο τα· ο
εκτεήεωωωΜτα› ο
ιορχιαηοσοαομεί στα δεύτερή ¦
σή|:τής ναιαιατηςμων Κέα;
 πανω: ανετα”
“τρωω το ντεμπούτο του
ΒιγιαΦανες. που αντικατασταθήκε στο θα· με τον Πρα
νιτς ο Στο εε· από σέντρα του
ποήύ καήού και ψυχωμενου
Μπερτου. ο 4:κούρτπς είχε
κεῷαήια στο οριζόντιο όσκαρι ο Για
ένα ακόμα παι
χνίδι ή “πρασινπν επίθεσή
η ἱ¦¦¦¦¦¦ω¦° "Η” ΜΜΜ" ζ κ αποφασισα Ι είχε τεραστιο
 τ .1 7· Μ;; ι  :η κατήΦήςχθεςοτο“ "ΜΒΜ"
1 αποτεήεαματιΙ κότήτας
; οήναπ'ιήκο μ,-“ήήοκ ο Διαιτήτής είναι`ο απατα" ~
“ήήΜήῖήαπονΜ= ανώτατο νήματα του οι ΜΜΜ: 
-'ΝΚΜΜΚΑΡΗΜΜήνανΓ των;” αρχίςει στις'7;Ξο μ.μ.
Β και θα μεταδοθεί αήεαθείας απο ταήονΑεΡοήτε αν ή
“Μπήκε
τυχιες υστερα απο ουσ μήνες - ο _ Με ο ο _ ο Μ ρ
ί ί ί 4: 9 - Λαμ!" . --ιιαήκ, ακα-πα: ή
.1 ,τα ΚΩΜΙΝΗΣ.ΚΜΦΟ[ΛΩΥτ η ή . ω
χ ,. ι _ . τιήήΜήή·οήΜή- .ν
Ι. ασιατική: ιθεσπρωτιαα ο - _ 1 ν
` " “ ' ταονΑετοκτε αν *Με Σ"^'"^Σ “ ι'
Ύ , “ ζ > · “Η ίΑιτωήοακαρνανιας)ρ
ΚήΡΣιΩΤΗΣ ίΚορινΪ ειναι -:ιιεττιιήιιτ
- ίήχαῖας) ο¦Ώρα: τρο- = ή. κ
μμ; ιΝονΑεΡοττε οι ν
1; ῖ ήταν: αρπαγή αυτή αν. ~
Ν :ο ίΑνατοήικήςΑττικής ανήρ 1
ν .ο να. .εκαστοτε 7 , ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα