Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΒ ΠΑΟΚ
ΑΠ0ΜΠΠΜ Με 0% ΓΚΑΝ|ΟΤΛ* 8 75Ο+ Ε|Δ|ΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΛΤΑ 
?ι ν ΙΣΑ-Ί ΠΠ γιΝΝΑ , γκραν ΚΡΠΠ Α οι 1 ΑΡΜΟΛκΠ ί (ι›Μ›ΣΠΠ ΜἴΣΑ Η λ ιΧΜι ΣΥΜΜ! ΜΜΜ Η ΜΑΝ ΜΑ ' ΑΜΡΑ Πχ 7 Ἡ)ΨΧ!“ΜΛ Ψι!κ!ΠΝλ Μ τιΡαΑ'
ΜΜΟ ι ΝΑ ΛΗΘΗ Μ Μ ι ΚΙΝΔΥΝΟ ι Η!) Μων ΚΜ ΑΙΜΑ· Νὰ πι ΝΟΥ) Ά) ΠΡΟ( ΠΙΝ ι ΝΑΡ Μ ἴΟΥ Ι'ΜΧΝιΛΜΥ
ι. Π · Σ
τι Το ιο ΣΤΑ ιο
_ γ ι
' ' Ο 'Ι ιζ κΦΠΣΜ
>Ξι=ι με. εποε / ο Ξ
ωσΜ¦Μ .
ΝΜΛΜκχα"Μυ· κ
' Πολλέε απουσίεε. 7 7 7 7 ο 7 ο 7 ο 7 σε Κω
αλλα ο πωπω παιζε¦τεχΜ τπτ" τ ε | κνΡιΑκΗ 7 ΦεΒΡονΑΡιογ Ντα | Απ. αλλον 4179 | κΑοΗΜεΡιΝΗ ΑοΑΗτικΗ εΦΗΜεΡιΜ `
στο Περιστερι Π Για πρὡτπ φορα
ῦΖ*'°*ΐΜῦ ψ κΑοε Μερα Σο ΜΜΜ" 6 ζ
ΕΟΔ: _
έ | | _ ' β Ϊ ' “Ε'^'λ;!ΗἔΔΕΟΟθΡΟΥΝΟΣΟ" Ο θ.
ΗΛεστερπέρασεαπο Ο ~ Π Π Λ “Ἡ ι “Ο έ Ξ
το Μύντσεστερ(3-ι τπ Σίτι) '< ~ ._ ·· ` · γ ' Ι ; Ξ ·
καιοΡανιεριέ6ωσε ραντεβού Μ Η. Ο. .
γιατονΑπρίλιο '008 20 5·
218 20 42
ΜΜ©@ Μ
4. ΜΟΗ 2Ο 34
ΠΛΑΤΑΝ|ΑΣ... 
(ΒΑΝ ΠΑΡΚ Μ
' Πολύ καλή μπαλα
απο τουσ Χανιώτεε. το γκολ
τπε αγωνιστικπ5 ο Γουνδουλακπ8.
εύκολο 2-0 επί του Αστέρα
' Το παλεύει ο Πανθρακικοε.
Ι -Ι στπ Λιβαδεια
 Ο :1 Δ Ρ “' · '·1 · 'Η Ύ;ῖΕζ;  -. ·:·.ι· · Η. ἐν· -.-.ι_=ἶ':`·- ···ὶ·δ·“;-.>. ' ·ϋ·;Μ:` “
ΤΟγ ΜΠΑΣκΕΤ» :' ιο3εαλιαΜο χρυσο γκολ, αλλα οἑΝιἑτο εκανε τα... πόντο για του8ιακρίτε5 έ' |0'Στραγματσὁνι έκρινε σωστπ τπν αποβολή
-~ ιστπ!Νονα“αλλα λΏθΌ$<στΠ συνέντευεπ Τύπου ' θαιμπορο'ύσε ~ναἔχε“ι 'αποβλλπθεί~και ο Μπαξεβανί6π5 στο 29'
αναλύσω (πωσ γω" νέα ι· τρωω επιθεσπιΑ'λαφούζου στον ,Μόντα'λο ' «Υπήρχε εντο'λπ ·νσα]ποβλπ8ειο ιΖέκα» ειπε και χαρακτπρισε
δ'°ργόνω°" . Σωνω0κ0μείο Ι τι53|αν_ακοινωσει5 του 1·(ι|οντονπ «πλιθιε5» ' Επιβαρυντικο το~φ.α. 1' Τρελα γιαΛετο, παρουσιαατπκανοι εννεα
οπαδοεσε επεισόδια στοναγώνα Ϊ Ζ η ν · κ. ΜΑΝΠΜ0Υ=ΔΑκΗΣ:·«Νεταγραφέ8 απο»
Παγκρατι - Εθνικοε για τον Α2
Η _ ΝΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΦΟΡΤΟΥΝΗΟΟλΥΜΠ|ΜΟΣ ΟΗΕ' ΝΑ ΕΠ|ΒΜΕ| Η  
_ _ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΟ ΛΕΠΤΟ ΤΟΝ ΜΚΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ “ _ <
«ΣΕΡ'ΦΗΣ» νε Νικ" και Για εκειΝονε παν β· χ.Ωῇ Χ ^^^^"Ε'Σ"“"Ε"°" "Μ
ιθ_ ' Ο Τούντορ ξεκινα Μπερμπατοφ και κατσε
' ο Γιώργοε Βασιλακόπουλο5
«ΣΟΥΠΕΡΚΑΜ»
σ" '.   - - 7 ' Νέα αλλαγή πλανων με τρία χαφ
Η· ' __ 4 . γ ' Ο Μίχελ επικεφαλπ5¦ ανοιχτό για Σαββίδπ
7.' . . - ·
“κΡΎῖε ΚΗΠΟ ΚλἶΑΪΣ“ΚΗ; ' Εκτο5 ο 'τοσοι. στπν Ι Μο ο Μποτια Π@Μ~
_ ς . "Κω” = Μ ,> ι
.. - το Ο* Ι , ¦ ¦
· ι ·~ . 'Σχεδον 5.000 κοσμου στο μνπμοσυνο
›Δ ··  ·   < “ επι:τΜτενΣι-ι
Πύλο=ΗΒουλιαγμενπ 6-5 | ” Ρ ω -' ι Φ ο Ι Ι
τπν Πύνταβα και αγκαλια -· · _ . ο γ _ ε 7 ΪΣΑΡΛΥ: «Με κατσε βασικο και αμυντικό σχήμα.
μετπν προκριαπ Δ “* _ · για να κρατπσει τπ ύἑσπ του ο Τούνταρ»
' Ταχυιπτα και Μεσα θελει ο Σίλβα