Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20 Ι 6
ΕΤΟΣ 26ο · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ Ι.268
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστερός
σελ Ι0-ΙΙ
Ποιος θα τους ρίξει:
Το κεφαλαιο και η ΕΕ
ή το λαϊκό κίνημα;
Το ασφαλιστικό  _
της κυβέρνησης
ε πέη: η' - “ε
δεν θα περασει ; _<
σελ Ι2-Ι8 
Κλγμακωση για νίκη
κατα ασφαληστρικου
' Σχόλιο
Απέτυχε η
ανακεφαλαιοποίηση!
Ι ντε παλι τα ίδια! Απέτυχε και η νέα ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών! Αυτή που έκανε
ο Τσίπρας το Νοέμβριο. Ελπί
ζουμε να μην ετοιμάζεται και
για αλλη ανακεφαλαιοποίηση. Τα στοιχεία παντως είναι
αδιασειστα για την αποτυχία.
Σε σχέση με τις τιμές των με·
τοχών των τραπεζών όταν
ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαι
οποίησή τους το Νοέμβριο, η
μετοχή της Τρόπεζας Πειραιώς
υποχώρησε ήδη κατά 51,7%,
η μετοχή της ευτουαπκ έχασε
το 43,2% της αξίας της, εκεί
νη της Εθνικής το 32% και της
Αίρίια Βαπκ 26%!
Ξεφτιλίστηκαν εντελώς οι
τραπεζες και οι μετοχές τους.
Φανταστείτε, από το Φεβρου
αριο του 2015 μέχρι σήμερα,
υπήρξε στιγμή που η μετοχή
της Τράπεζας Πειραιώς έκανε
100 ευρώ. Σήμερα κανει ...14
λεπτό του ευρώ. Με εκατό ευ
ρώ δηλαδή πριν από μερικούς
μήνες έπαιρνες μία (ι) μετοχή
της Πειραιώς και σήμερα με
ένα κατοστόρικο παίρνεις...
700 μετοχές!!! Μιλαμε για 700
φορές κατω η τιμή της μετο
χής της Τράπεζας Πειραιώς δηλαδή για πτώση πανω από
...99,8%!
της 4ης Φλεβόρη, στην οποία ενώθηκε η οργή και η διεκδίκηση των ερ
γαζομένων. των συνταθούχων, της νεολαίας, των φτωχομεσαίων στρωμάτων της πόλης και του χωριού. Δεκαδες χιλιαδες διαδήλωσαν στην Αθήνα
σε μια εντυπωσιακή κινητοποίηση, ενώ ακόμα μεγαλύτερες ήταν αναλογικό οι
συγκεντρώσεις και πορείες στην περιφέρεια Το μήνυμα είναι σαφές το
σφαγιαστικό ασφαλιστικό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ ΕΛ απορρίπτεται και δεν μπορεί να κατατεθεί. Στα
σκουπίδια ρίχνουν οι εργαζόμενοι και
οι αγωνιζόμενοι φτωχομεσαίοι αγρότες τις απαιτήσεις της ΕΕ και του ΔΝΤ
Το κρίσιμο ζητούμενο είναι τώρα η γενίκευση, συνέχιση και κλιμόκωση του
Σ υγκλόνιοαν όλα τη χώρα οι πολύ μεγαλες απεργιακές συγκεντρώσεις
Απεργιακό μπλόκο
στην κυβέρνηση
και σε ΕΕ - ΔΝΤ
υποτσγμένο συνδικαλισμό τύπου ΓΣΕΕ, των μεγαλοαγροτών και των επιστημονικών ενώσεων. που εκφρόζουν τα συμφέροντα των ανώτερων στρωμότων,
αφήνουν στο αιη›ρόβλητο τα μνημόνια και την ΕΕ, ενώ παζαρεύουν με την κυβέρνηση. Αγώνας για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο στο σύνολό του, διεκδηκοντας ένα δημόσιο αξιοπρεπές σύστημα κοινωνικής ασφαλισης και δημόσιας
δωρεαν περίθαλψης. 'Οχι σε παζάρια
για εξαιρέσεις που διασπούν το μέτωπο του αγώνα Αναγκαία η ισχυροποίηση του ρεύματος του ανυποχώρπτου
νικήφόρου αγώνα, στα χέρια των εργαιών και των αγροτών. Ελπιδοφόρα η συσπείρωση χιλιάδων εργαζομένων και νέων στις συγκεντρώσεις
και τις μαχητικές πορείες των πρωτοβόθμιων σωματείων σε Αθήνα - Θεσ
αγώνα για να αποσυρθεί το ασφαλήστρικό. να μπλοκαριστεί συνολικα η
υλοποίηση των αντιλαῖκών αντεργατικών μέτρων του 30υ μνημονίου, να ανατραπεί η επίθεση κυβέρνησης. κεφαλαίου και των «δανειστὡν». Με νέες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, με στόχο νέα 48ωρη πανεργατική απεργία Με
ενίσχυση και κλιμακωση των μπλόκων. Με κοινή δραση και συντονισμό εργατών, μικρομεσαίων αγροτών, φτωχών αυτοαπασχολούμενων, σε κόντρα με τον
' θέμα
, ς'.
Παλλαϊκός ο αγώνας της φτωΧομεσαίας αγροτιας
σαλονίισι και στις παρεμβάσεις τους
σε πολλές πόλεις. Αναγκαία η δημιουργία ανεξαρτήτου και ενωπκού κέντρου νυαιφόρου αγώνα, με τη συμβολή
όλων των μαχόμενων τασεων του κινήματος και της Αριστερός. Η Πολιτική
Ειπτροπή του ΝΑΡ καλεί σε αγώνα με βασικό πολιτικό στόχο την η ανατροπή
της αντιλαϊκής μνημονιακής επίθεσης κυβέρνησης - κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ
και των αστικών αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων Σελ 2. Ι9
' Συνέντευξη 77
Βαθύτεροι οι λόγοι
εξέγερσης των
φτωχομεσαίων αγροτών,
που λεηλατούνται
από ΕΕ και κεφόλαισ.
Τενίκευση των μπλόκων
παντού, συμμαχία με τους
εργαζόμενους στις πόλεις.
Η παρέμβαση
της ΜΤΑΡΣΥΑ.
ΜΑΡΙΑ ΞιΦΑΡΑ,
_ Συντονισμός
Των Δημήτρη Δεσύλλα
Σταση Μαύρου
Σελ. 6·7