Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Πολιτική... διέξοδο για το ασφαλιστικό επιδιώκει η κυβέρνησηRecognized text:
ΕΛΠΕ: «Αμοιβαία
επωφεήής» η
συμφωνία με πιος
Στ ίσστσσρσς Ακόμη και
στα τα θμητσ τσυ ετσυς η
ει.η:ιρςη αρσι.ιηθειωι Σιλ. 8
ΧΡΗΜΑΪ'ΣΤΗΡ|Ο
κίνόυνος
απὡήειας και
των 500 μονόόων
Πανωήεθρία στις τραπεζες
με εβόομαόιαίες απὡηειες
29,52% κι. ιι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμπήό
αυτή την εβοομόοο
Σελ. '245
Από το τραγικό
204 5 στο
βεήτιωμένο 204 θ
Ποντόρουν φέτος σε ΡΡ|
3,9 ασ. έναντι εκτιμώμενων
ζημιών 5,5 όισ. πέρσι
Ποια είναι τα πιο
επιθετικό χαρτια
του ΡΤ5Ε25
Οι καήύτεροι
εκφραστές της τασης
της αγορας
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Στην θυηαραοκ
Ρθθ|(89ἰΠ9
η νιοκγτ
Σχερία για τριπηασισσμό
της παραγωγικής
όυναμικότητας ι.  ,η
Ο Π|ΝΑΚΕΣ 
 'ίτρΜε2εἔ .η
νυνννν.χτἱΜωἱεῆτἰο.9τ
ΠΔ. 5°8¦88 οι Δεικτες της εβδομοόας
ΓΜΜΜ _
Μακρη _
δως ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
Εκταση· Μακη ΜΜΜ-ΜΑ _ _
μουΑτὁ-κνριλκ“ι-ι ερ απόνερων 
Γενικος Δεικτης
ὲἔἔἔἔἔ
'Μ2 ΝΠ Ώ" Μ 58
._27.99_ΧΡ9ΝΟΣ τόΕ:ΨγΜ9γ 593? Ϊ!ἑ^Η_1ε5€
Κινηση Μετοχων Εβδομοόος
 ....... 
 ...... 
ΕΥ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: ΟΛΟ' ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΦΩΝ|Α ΣΕ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΟ
Π0Λ|Τ||(|·|... Δ|ΕΞ0ΔΟ
για το ασφαλιστικό επιδιώκει ιι κυβέρνηση
Στο Ευι“οαιουρ της 44ης Φεβρουαρίου οι προσόοκίες για πόση
πρ. παυήόπουήος: Δεν μπορεί να τεθεί
θέμα εξόδου της Μήτσος από την ζώνη
Σένγκεν - Να τηρήσουν όροι τις οεσμεύσεις
τους. ζητα ο Αη. Τσίπρας
ματ-Φαρ της κυβέρνησης με
ους εκπροσώπους των Θεσμών
για το ασφαλιστικό, εξελιξη που αιτοτυπώθηκε πιο έντονα κατά τις χθεσινές διαβουλεύσεις των δύο μερών, κλείνοντας έτσι ένα 5νθήμερο διαπραγματεύσεων χωρίς καμία πρόοδο στο φλέγον αυτό ζήτημα.
Με βαριά την... ανάσα του ελληνικού
λαού να πλανάται πάνω από τις διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση αναζητά
πλέον πολιτική λύση για το ασφαλιστικό, καθώς το "αγκάθι" αυτό καθυστερεί
το κλείσιμο της αξιολόγησης με μεγάλες
επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία.
'Ολα πλέον θα κριθούν στο ΕυτσΒτουρ
της Πέμπτης, ί Ι Φεβρουαρίου, που θα
γίνει ένας πρώτος απολογισμός της
προόδου της αξιολόγησης.
Με σημεία σύγκλισης, και άλλα στα ο
Σ:αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγ
_  ποία χρειάζεται περισσότερο πρόο
Επιστρέφει το ν/σ για το ί Μείωση του εμπορικού
εήήείμματος 45,ι% το 2045
Στα 3..7ί όισ. η συνοήική αξία των
εισαγωγών - αφΕεων τον Δεκέμβριο
παρόήήηήο πρόγραμμα
Την Τετάρτη στις κοινοβουήευτικές
επιτροπές - Τι περιήαμβόνει  τι
ΔΕ|ΚΤΕΣ Ί7
Ο ΤιινιΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 22-25
δος. ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της
αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής πολιτικής από τους επικεφαλής των θεσμών. Μάλιστα, τόσο στον
φόρο εισοδήματος, όσο στο ασφαλι
στικό, υπήρξε συμφωνία στη βασική
αρχιτεκτονική τους όπως προκύπτει
απόδηλώσειςτου υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων των δανειστών και
του οικονομικού ετπτελείου της κυβέρνησης. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επισήμανε ότι όλες οι πλευρές κατανοούν
ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε
εύλογο χρόνο. "Καταγράψαμε σημεία
σύγκλισης και αυτά στα οποία χρειάζεται περισσότερη πρόοδος σε τεχνικό ή πολιτικό επίπεδο", δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι εκπρόσωποι των θεσμών αναχώρησαν από την Αθήνα, ενώ θα τεχνικά κλιμάκια θα παραμείνουν. '"Εχουμε κάθε προσδοκία ότι θα
επιστρέψουν περίπου στο χρονοδιάγραμμα που ξέρετε, ώστε να μπει η
διαπραγμάτευση στην τελευταία φάση", ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών. Προσέθεσε ότι "και οι εκπρόσωποι θελουν να συζητήσουν μεταξύ
τους, αλλά παραμένει ως ορόσημο η ολοκληρωση της διαπραγμάτευσης στο
τέλος Φεβρουαρίου". Σε ,ι_ .ι
Στα 29 τρισ. ροή. το
παγκόσμιο εταιρικό χρέος
Ανησυχίες για μια
τη. τ γ παγκόσμια ύφεση
Σελ. ιη
Ο ΑΜΟ|ΒΑ|Α 27-3Ί