Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Δεν κάνω βήμα πίσω"Recognized text:
ΒἰΟ< κο' '
_ τις: ·.
του Αλεξ" Ζορμ Ι.
Αιιτή την εβδομαδα: Βίος και "ολιτεία του Αλέξη Ζορμιια
"α σπουδαιότερα βιβλία
!ἰ·σα Παπ(
ιο Ι. ομ0·ῖ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20201 - ΕΤΟΣ 690
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΟΔΙ|(ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙ|(Ο ΔΙΚΤΥΟ
Εννέα μεγαλα έργα
που θα αλλαξουν την _ ή
εικόνα της Μόδας
Σε Φύση επανεκι(ινησης σημαντικό έργα
υποδομής σε Αθήνα
και επαρχία. θα εξυπηρετούν χιλιαδες πολί- _ ζ
τες και θα δημιουργή- .Ο 5 τ “Ι
σουν νέες θέσεις ερ- τι
γασίας Σω 56 - Η Ο Δ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 6 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3,5 €
Ι'Ι|||||||'Ι|'|||||||Ι'|||'Ι|||||||||ί||||||||'|||Ι|| 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ. ΝΑΤΡΟΥ|'|(ΑΑΟΥ ΣΤΗΝ «Ν»
«Δεν κανω Βήμα Πίσω»
θα ετι1μείνουμε να μη μειωθούν οι κυριες συνταξε1ς Σκληρές οι διατιραγματετ›σε1ς, αλλα θα έχουν αίσιο τέλος
ΝΤΑΤΚΑΑΣ ΡΕΝΤΟΥΙΙ(
Ο κίνδυνος
ενός θι·έχίτ δεν
έχει εκλείψει
›Δεν αποκλείουμε
νέα ξεσπόσματα
πολιτικής ασταθειας.
' τονίζει ο επικεφαλής
αξιολογήσεων της
στα Μ το
ΝΤΟΡΑ ΜΝΑ|(ΟΤΙΑΝΝΝ
Αποκλείουμε
συμψωνιες κατω
από το τραπέζι
›Η ΝΔ δεν ζητα
' εκλογές. κατι τέτοιο
θα έβλαπτε τη χωρα.
πέρα από το ότι είναι
γελοίο να γίνουν μετα
από 4 μήνες Μ. τα
Μόνη λύση
η Οικουμενική
με τεχνοκρότες
χ ›Η Ενωση Κεντρωων δεν πρόκειται να
προσΦέρει απλόχερα
στήριξη στα επόμενα
 νομοσχέδια του
ΣΥΡΙΖΑ ΜΙΟ
Προτείνουμε αλλαγές για να απορροφηθεί
το σοκ που θα προκαλέσει η σύνδεση των
ασΦαλιστικών εισΦορών με το εισόδημα
Οι νυν συνταξιούχοι έχουν ήδη πληρώσει
ακριβα την κρίση με ένδεκα μειώσεις
Ελπίζουμε ότι με τη μεταρρύθμιση και
τη μείωση της ανεργίας θα υπαρξει
ελαφρυνση των εισΦορὡν στο μέλλον
Επιμένουμε στη χορήγηση εθνικής σύνταξης χωρίς εισοδηματικό κριτήρια
Αμετακίνητοι οι θεσμοί, επιμένουν
στη συνένωση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα ελ. 6
Ολοι οι Φοροι με τις νέες
κλίμακες στο εισοδήμ
 και ατομικές
Ξ επιχει ' ις
Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Πόση θα
 κανετε. -. ..
.  Ξ Μ Ξ
, Φωκιων
είναι η τελική επιβαρυνση για
τους ιδιοκτήτες ακινήτων που
εισπράττουν ενοίκια :ελέω
||||||||||||||||||||||||||||||'||||||
ΝΕΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Το «τρίγωνο
του δταΒόλου»
και ο εφιαλττις
του 2015
›Με ανοικτό όλα τα μέτωπα αλλα
και την ημερομηνία επιστροΦής
τους έκοψαν οι θεσμοί ›Φόβοι για
παρατεταμένες διαπραγματεύσεις
και συνεχή αδιέξοδα που θα παραλύσουν την οικονομία Μ 3. 4- 5
«ΒΟΥΤΙΑ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016
"ΕΙΕ Εξαϋλὡθηκαν
κεφαλαια
9,4 δισ. στο
αν Χρηματιστήριο
›Απωλειες 8.8% σε τρεις συνεδριασεις για τον Γενικό Δείκτη. που
«Φλερταρει» με τις 500 μοναδες
›Τα Μαθε πωλούν μαζικό τραπεζικές μετοχές ›Νέα πτωση 1.09%
στη χθεσινή συνεδρίαση επ. Β