Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Όλα τα μέτωπα ανοικτά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ηαΡτοτηΡοτἰκἰ8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ι·τικ3νντη
Ξεσπτίίγ Ξανα" Ρον" Ηε||α: ΑΕ.
Τει.: +30 210 6728890
ΗΜ": ίηίο@οοΠετ-ηείίοεσ
Μ.ροινσ-ηείί85σ
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΔ'
εΠιχειι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.989
δημοσκόπηση
χΜιιΛοιει>Λ
οι οικοπσηικεΣ
επιΔοΣειΣ
κυβέρνηση
σημερα στη Ν
Οι αγρότες
ΠροΧωρούν
σε 24ω ρους
αΠοκλεισμούς
«Σκληρό ροκ» Παίζουν σημερα οι αγρότες, έΠειτα
αΠό σχεδόν τρεις εβδομαδες κινητοΠοιησεων,
Προχωρώντας σε 24ωρους αΠοκλεισμους εθνικών οδών, τελώνείών, αεροδρομίων και λιμανιών
στο Πλαίσιο της απόφασης της Πανελληνιας Συνέλευσης Συντονιστικών ΕΠιτροΠών, ενώ το νέο
τους ραντεβου είναι αυριο το μεσημέρι στη Νίκαια
της Λαρισας. >5
[διαπραγμάτευση] Μεγάλη η αΠόσταση Που Χωρίζει την κο βέ ρνηση και τους δανειστές
Ολα τα μέτωΠα ανοΠςτά
Δεν υΠάρΧει Πρόβλεψη για την ημε ρομηνία εΠιστροφης των θεσμών
ΑΠόστασΠ μεταξύ κυ βέρνησης και δανειστών σε δημοσιονομικό και ασφαλιστικό κατέγραψε ο Πρώτος
γύ ρος της διαΠ ραγμάτευ σας Που ολοκληρώθηκε Χθες,
με την Προσδοκία να εΠιοτρέψ ουν οι εΠικεφαλης του
κουαρτέτου στα μέσα του μηνα, μετά το ΕυτοἔτουΡ
της ΠροσεΧούς ΠέμΠτης. Ο αντιΠρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις ΝτομΠρόβσκις, Χαρακτηρισε τις συζητησεις «εΠοικοδομητικές», κατά τη διάρκεια των οΠοίων, όΠως είΠε, σημειώθηκε Πρόοδος σε όλα τα σημεία
Που είναι αΠαραίτητα για την εΠιτυΧη ολοκληρωση
της αξιολόγησης και συγκεκριμένα στον δημοσιονομικό στόΧο του 2016, στον μεσοΠρόθεσμο στόΧο,
στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και στον εκσυγΧρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Στις Βρυξέλλες αΠοφεύγουν οΠοιαδηΠοτε Πρόβλεψη σχετικά με
την ημερομηνία εΠιστροφης των εκΠροσώΠων των
θεσμών σαιν Αθηνα και τονίζουν ότι στο διάσα·ιμα Που
θα μεσολαβησει θα ΠρέΠει να γεφυ ρωθούν οι διαφορές, ώστε οι δύο Πλευ ρές να καταληξουν σε συμφωνία. Αυτό ΠρουΠοθέτει σύγκλιση στο ύψος των μέτρων Που αΠαιτούν οι θεσμοί, αλλά και συμφωνία
στο ασφαλιστικό, όΠου η κυβέρνηση εμφανίζεται
έτοιμη για «τακτικές υΠοΧωρησεις»_ >4
Τριμερης για
το προσφυγιιιό
Εμφαση στην αναγκη να
εφαρμοστεί πληρως το
σχέδιο δραοης Ε.Ε.-Τουρκίας.
ώστε να μειωθούν οι
προσφυγικές ροές απο τα
τουρκικό παραλια, καθώς και
στην ταχεία και
αποτελεσματική εφαρμογη
του πρωτοκόλλου
επανεισδοχης ΕλλαδαςΤουρκίας. δοθηκε κατα τη
συναντηση του
πρωθυπουργου Αλέξη Τσίπρα
με τους υπουργους
Εσωτερικών της Γαλλίας
Μπερναρ Καζνεβ (αριστερα)
και της Γερμανίας Τομας ντε
Μεζιέρ (κεντρο). >2ί
Δ|.Ρ|·|Λ: ΑΝ'|'|ΛΝΛ|'|ΤΥΞ|Λ|(ΕΣ
Ο' ΑΥΞΗΣΗ):
Φ0ΡΩΝ - Ε|ΣΦ0ΡΩΝ >7
ΑΝ'|'||(Ε|Ρ|ΕΝ||(ΕΣ: Ε|'||ΣΤΡ0ΦΕΣ
ΦΟΡΟΥ ΕΞΠΡΕΣ |'|Λ
ΝΕΤΑΒ|ΒΑΣΕ|Σ ΑΚ|Ν|·|ΤΩΝ >6
[Υ|'|°||(] Υψηλότε ροι συντελεστές φορολόγησης με στόχο την αύ ξηση των δημόσιων εσόδων
Το νέο φα ρολογικό «ψ αλιδίζει» τα ενοίκια
Στο στόχαστρο μΠαίνουν 1,7 εκατομμύ ρια ιδιοκτητες ακινητων
Εγκαταλείπουν κατά
χιλιαδες το Χαλέπι
Χιλιάδες Συροι εγκαταλείΠουν το ΧαλέΠι καθώς
απείνονται οι ρωσικές εΠιθέσεις και συμφωνα με
εκτιμησεις μελών ανθρώΠιστικών οργανώσεων η
μεγαλυτερη Πόλη της Συρίας, θέρετρο του αδυσώΠητου εμφυλίου Πολέμου αΠό το 201 2, συντομα θα
Πέσει στα χέρια των κυβερνητικών δυναμεων. >19
[κόντρα στην αιρεση]
Με +8,2 %
οι εξαγωγές
το 201 5
ΑΠό την εΠεξε ργασία των στοιΧείων της ΕΛΣΤΑΤ
Που έκανε το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, το 201 5 έκλεισε με ού ξηση των εξαγωγών κατά 8,2% (1 8,28 δισ. ευρώ έναντι 16,9 δισ. το 2014), Χωρίς τα κού αιμα, ενώ με αυτά διαμορφώνεται υΠοΧώρησΠ 5,1 % (στα 25,8 δισ. ευρώ έναντι 27,2 δισ. του 2014].
Αν είχαν διατηρηθεί οι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών [Χωρίς τα Πετρελαιοειδή) Που καταγράφονταν
έως τον Ιούνιο του 201 5, θα είΧαν εισρεύσει 2,3 δισ.
ευρώ Περισσότερα αΠό ό,τι το 2014. >7
Χρηματιστηριο: Πε απώλειες 8,85% η εβδομαδα
29/0] ί /Ο2
π Μιας ίοε Μι. ενια] - Γειικος δείκτης
2/02 3/02 4/02 5/02
Συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμοιη ημέρα οι Πιέσεις στο ΧΑ., με το εΠίΠεδο των 500 μονάδων να διακυβεύεται και Παλι, μέσω της αβεβαιότητας
Που Προέρχεται αΠό το Πολιτικό Πεδίο. Σε εβδομαδιαία βαση ο βασικός
χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε Πτώση σε Ποσοστό 8,85%. >ί 3
[αεροπορικές εταιρείες]
Αλλάζει
Ο Χαρτης
των αγονων
γραμμών
Ριζικές αλλαγές στο τοΠίο των
άγονων αεροΠορικών γραμμών
Προανηγγειλε Χθες ο υΠ. Μεταφορών Χρ. ΣΠίρτζης αΠό τη ΒουΜ, σΠ μειώνοντας ότι ΠροΧω ρεί
σε εΠανέλεγΧο των εΠιδοτησεων. Ο κ. ΣΠίρτζΠς κατήγγειλε τις
στρεβλώσεις οτο σύστημα, Που
εΠιβαρύνουν τα κρατικά ταμεία
με 45 εκατ. κατ' έτος. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα