Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ι ι ι Ι Μετα αν Αραα ιν, οΛΥΜΠ|Ακ0Σ Θ
Απο παρα ψαχνεται για τον... Με” Η., ΜΑΜ γ.” “Πω
ο Το ΗοΒοε που θεῆει να διορθωοει ο |Βαν
· Προταθπκε κι αυτό5 στον ΠΑΟΚ
«ΒΡΑΖΕΙ» . | Ο ΑΝΤΑΜ
Ο ΦΥΣΣΑ: ΑΝΑΝΕΩΣ£ . γ
Με τοκ 'Ἡ α ο πατα σέ ;¦ῖ;°:¦ῖ:Χέ::°::Ἡωκ
ΙΤΑΛΟΙ @ ?ή “ " @ΤΟΝ ΒΑΑ£Ι; @
 “η ιἔ·'/:·ι ι ι.
Τα ΜΗΝΥΜΑ τον ΑΕΠ) Στοκ -_ .ρ  Μ°ωω# Η“`”“ “Δ
> των “ανω
ΑΛΑΦοΥῳπαγ ΣκκΑΝε · δ ,ν , . ΟΝΑ. Ό ω
ΤΗ ΜΜΜ επιΣΤΡαΦκ .ρ ¦ Ποια πως" ο ο..4)_|ο
7 7 > μονη°8πι=αμια ΑΡΗΣ Ια ·
τ π απο _ 
. ι «ρω
μεχριΙεο κ ρ ω 
καλοκαιρι 
·| .η
Ο Λ ο
Γ'ΑΝΝ|ΝΑ
Δικαιοσύνη
· Πὡ5 ο Αργεντινόε έδειξε την _4 ' ~ Η ν° Πεκ·
κόφα του για τον Παναθηναϊκό ι Δ ' `ξ·.?ῦ ι . 
ι ϊ ΜΜΜ
Αγγῇίο ,
Μαντσεστέρ Σίαι [ΚΕΠ @Β Λέσαερ, φα! 
ο Μεγαῆο το κουπόνι, ποῆῆέε
β οι ευκαιρία για ταμεἰο · Σύοτπ α με
5 0νοι· 3,5 ο Βοεπ·οπ και απο6 οειε από 2,35
 μέχρι Α ο Ποιο ΜΜΜ τρι68α προτείνει ο
ι Ματοωμένοε με 3 φαβορί που δύσκοῆα «σπάνε»