Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@εε ρτε55 Σάββατο 6.2.2016 ο Δρ. Φὐῆῆου 60"
ΞΟΕ|Λ|_
β! +^νητη8.9τ · ρθΓ85|(|ΊΠἰΟ.9Γ ο '(θΓῇῖ58.9Γ . Όθ€¦(5τΘ9θ249Γ 
Β Γ "Αν Φ _|¦'|¦- '·||¦.“":: ¦£- Ί ι:- /  ὁ": :Η |-=ἔ 
 : Η Ρ.
Μαϊρονική ¦ _· ·
Μ.Μἰτ8ᾶ.ετ ·' '
Σας ωΧ“ρ'°τ°ὐΗε! Δ· Τ Ϊ: 
ΠΑ" || ΧΑΡΑ «ΣΤΑ |(Α[|(ΕΑΑ»
ΚΩΔ|ΚΟΣ Σ|ΝΔοΣ ΠΡΟΣΤ|ΜΛ - ΦΩΤ|Λ ΚΕΝΤΡ|Κ|-| ΜΑΚΕΔΟΝ|Α
"0| Ποῆπ|κέ5 τουε "Την Πῆηρὡνουν" κο' Πωσ' ΝΔκρατε5 Π|ἀνουν
μαε ρἡμαξαν τον τόπο" ο| "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" δουῆε|ἀ στη νέα... ΝΔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα