Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Θα δικαστούν από τον λαό και τον στρατό"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΑΡΘΡΟ τον
ΕΛΕΥΘΕΡΗ κιΣιΝτκΕΡ
 Γ|Λ ΤΗΝ...
.ἔ:5χ2ἑγ Ε|'|ΕΡΧ0ΜΕΝ|·|
Μ ΜΕΓΑΛΗ
τιΜι-ι ι ΕΥΡΩ 
η _ἰ$ἱ “Κ .·- Τ Ψ
ΜΕΝΤΕΥ'·Η-ΜΜ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ν
 -- ο 'ΖΧ ” ,.
ΠΔ ΤΑ. ·ΕΧΛΣΜΕΜ ΜΕΤΡΗΜΑ' °<· > “ Ψ Η
|||· Ό χ 7 3 _ ο :Ἡ βἰἐπ.
'Λο | ¦ Ψ τ) ο' '
ο κορυφαιος Ελληνας α 7 Ο _ Ό .·
επιστήμονας στο χώρο των ί·
μδρογονανθρακων Αβραάμ λ
Ζεληλίδης αποκαλύπτει:
Μ "Αν οι ελληνικες κυβερνήσε
ήθελαν το ελληνικό πετρελαι£
Ο? Τι λεει για το ρόλο των πολιτικών
που ποτε δεν θέλησαν να ι ή _
εξορι3ξομν το ελληνικό πετρελαιο! - ΣΤΟ ΕΜΠ"
Η Ε Β Ο Ϊ η' . ΑΠοκΡΥΦΗ ΓΕΩΠολ|Τ|κΗ
«ηηηπΜνἩηηΠηΤεηρηττττητπΨτ ι “φωτ τ
'Χζί/|_1 :ζιι“:ῖΔ κίζ/`ἶέ/ιΔἐ μι μι ὲ]ὶέωἩ ιζ11 · Ι· μ' ι
κιειΔι τ“- .ιιι““ιιιλ; κ~`
Δ  η Ι ι Ια τ;Η;ιι!ιω ι Ι
τ«_ .ή ὴ'_ῇΞ_ἱ[ἶ|/ῖ η:
 ι ΗΜ'  Χ.
ΝΥΝ" η ν ν Η ΚΥΜ!. "κ,'λ=ἩἩΙ Ι Γ`ν`ὸ!`ι?/ 
χ μιι_1 τ_1μιῳ ω μι βιι3τ_1 αι μια κακα ω ω μ:;αι,Δωια'
"ΟΛ Δ' ΚΑΣ" Υ" 
Απο 'ΤΟΝ Μο
Μ' τοκ ΠΡΑ" "
Χύθηκε αίμα στην Κω για τομς λαθρο¦ μεγαλειώδης διαδήλωση των αστυνομικών