Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3204O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ποιος
έφτιαξε το
ειδικό δηµοτικό
σχολείο

Η ανάρτηση του δηµάρχου που «προκάλεσε» το Αριστερό Σχήµα Ιλίου

ΣΕΛΙ∆Α 10

Στην «οδό του
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ»
µε το ΠΕ.Α.Π.

Το αδιαχώρητο στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Πεύκης

ΣΕΛΙ∆Α 14

Ερωτευµένοι
µε το ...τρέξιµο

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ - Αποµένει µόνο
η υπογραφή Σκουρλέτη για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας

«ΖΕΣΤΑΙΝΟΝΤΑΙ»
ΟΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ
Κ

ατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό
Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του την Πέµπτη 28 Ιανουαρίου, η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής
σχετικά µε τη γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κέντρο Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής».
«Το ζητούµενο είναι λύσεις προς όφελος όλων. Εποµένως, καλούµε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, κυβέρνηση, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς µαζί µε
τους επισπεύδοντες επενδυτές, να συνεχίσουν το διάλογο για
τη συγκεκριµένη επένδυση, προς όφελος όλων: των φιλάθλων
και της ανάπτυξης του αθλητισµού, της πόλης και του δηµόσιου συµφέροντος ευρύτερα. Αυτός είναι ο δικός µας θετικός
και δηµιουργικός ρόλος ως Περιφερειακή Αρχή». Αυτό τόνισε
κατά την παρέµβασή της η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα, Ερµίνα Κυπριανίδου.
Το σώµα ψήφισε τους όρους και τις προ ποθέσεις της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, µε τη συµπλήρωση σειράς επιπλέον όρων, που παρουσίασε στο ΠΕ.ΣΥ
ο Περιφερειακός Σύµβουλος, εντεταλµένος σε ζητήµατα Περιβάλλοντος, Νάσος Αναγνωστόπουλος.

ΣΕΛΙ∆Α 9

Πρόταση σύγκλισης διαπαραταξιακής
Όλοι υπέρ της
συνάντησης για το ΧΕΥ
Αστικής Σήραγγας

Ηλιούπολης

Αγώνας δρόµου διοργανώνεται στις
14 Φεβρουαρίου στο δήµο Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΣΕΛΙ∆Α 3

ΣΕΛΙ∆Α 3

Η δηµοτική παράταξη «Ενότητα, Ανατροπή και Έργο για το
Μαρούσι» απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον ∆ή-

µαρχο Αµαρουσίου, για την
σύγκλιση διαπαραταξιακής
συνάντησης σχετικά µε το θέµα του ΧΕΥ Νερατζιώτισσας.

Σε ισχυρή συµπόρευση όλων των δυνάµεων σε επίπεδο ∆ήµου, Περιφέρειας και
Πολιτείας για την άµεση προώθηση της
Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης κατέληξε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ήµος
Ηλιούπολης για την αναγκαιότητα της
υπόγειας σύνδεσης της ∆υτικής Περιφερειακής Υµηττού µε την Λ. Βουλιαγµένης.

ΣΕΛΙ∆Α 10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα